Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND về tổ chức Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2019 ". Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn đã ban hành Thông báo số 79/TB-UBND, ngày 16/8/2019 về triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính năm 2019.

Anh-1

Theo đó, nội dung các sáng kiến dự thi tập trung vào một số chủ đề chính: Sáng kiến góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ đời sống nhân dân. Sáng kiến giúp cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. Sáng kiến giúp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Sáng kiến hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sáng kiến về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Đối tượng tham gia dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc uBND huyện, UBND các xã, thị trấn; Các cơ quan, đơn vị ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn; Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Số lượng sáng kiến dự thi của mỗi đơn vị, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn; các tổ chức Đảng, đoàn thể lựa chọn tối thiểu 01 sáng kiến tham gia hội thi, không giới hạn số lượng.

Bố cục Sáng kiến dự thi trình bày phải đảm bảo các mục cụ thể như sau: Tên gọi; lý do chọn sáng kiến; nội dung của sáng kiến; kết quả triển khai trong thực tiễn; đánh giá những hiệu quả/lợi ích của các giải pháp trong sáng kiến đem lại trong thực tiễn; khả năng phổ biến, nhân rộng của sáng kiến; Sáng kiến dự thi được trình bày trên khổ giấy A4 (tối đa không quá 20 trang chưa tính phụ lục và các tài liệu kèm theo), riêng đối với các Sáng kiến dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin có phần mềm thì gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm). Các sáng kiến tham gia dự thi sẽ được Hội đồng sáng kiến chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Đối với các sáng kiến cấp tỉnh được công nhận, Ban Tổ chức Hội thi sẽ tổ chức chấm giải.

Thời gian Ban Tổ chức nhận sáng kiến dự thi: Từ 01/8/2019 đến hết ngày 30/9/2019. Tổ chức đánh giá, đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Tổ chức chấm giải các sáng kiến cấp tỉnh; công bố kết quả và trao giải: Tháng 10/2019.

Địa điểm tiếp nhận sáng kiến dự thi: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình (Áp dụng theo quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh); đồng thời gửi 01 bộ về UBND huyện (Qua phòng Kinh tế - Hạ tầng) để theo dõi, tổng hợp.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 Giải Nhất (8 triệu đồng), 01 Giải Nhì (6 triệu đồng), 01 Giải Ba (4 triệu đồng) và 10 Giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải).

Mục đích hội thi, nhằm tìm ra những giải pháp, sáng kiến mới về cảu cách hành chính, đặc biệt là những giải pháp có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Yêu cầu Hội thi, phải được tuyên truyền, phát động tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh biết và hưởng ứng tham gia; phải đảm bảo tính khách quan, trung thực trong quá trình tổ chức. Các sáng kiến dự thi phải tuân thủ theo quy định của Ban Tồ chức Hội thi, không sao chép, không mang tính hình thức, gửi đúng thời gian và địa điểm theo quy định. Sáng kiến trong cải cách hành chính được lựa chọn để dự thi phải có tính mới trong phạm vi cơ sở, đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực; không thuộc đối tượng bị loại trừ gồm: Giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội, giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến./.

(Tải Nội dung Thông báo số 79/TB-UBND tại đây:)

 

Bùi Mai            

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11983765
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4536
5186
20043
2557774
113753
198183
11983765

Your IP: 3.239.242.55
2021-01-20 16:15

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction