Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) – Ngày 29/8/2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND huyện để khảo sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 và Quyết định số 971/QĐ-TTg, ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020.

Tham gia đoàn các các đồng chí Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND tỉnh; các đồng chí Đại biểu HĐND tỉnh bầu, trúng cử tại huyện Lạc Sơn. Làm việc với đoàn có các đồng chí Tường trực HĐND huyện, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

 

IMG 3126

Đ/c Hoàng Văn Tứ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc

 

Những năm qua, công tác dạy nghề đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm. Hàng năm, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua phân bổ cho công tác dạy nghề; Ngân sách Trung ương cấp kinh phí mở các lớp học nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. Huyện Lạc Sơn có Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên để tổ chức triển khai các hoạt động dạy nghề. Mục tiêu đến năm 2020, đào tạo nghề và chuyển giao kỹ năng nghề cho trên 1000 lao động nông thôn, trong đó nghề phi nông nghiệp chiếm 60%.

Kết quả triển khai, thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 và Quyết định số 971/QĐ-TTg, ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Lạc Sơn đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách như hỗ trợ học phí, tiền ăn cho người học nghề theo quy định hiện hành; đã chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ cho cán bộ giáo viên tham gia quản lý lớp, giảng dạy trực tiếp; cơ sở vật chất đã được đầu tư, bổ sung phòng làm việc cho cán bộ, giáo viên, phòng học lý thuyết; trang thiết bị, tài liệu phục vụ nghiên cứu. Từ đầu năm 2016 đến 30/8/2019, đã mở 36 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, tổng số: 1.054 học viên, tổng kinh phí: 2.612.000.000đ (Nguồn ngân sách huyện mở: 14 lớp, tổng kinh phí: 1.300.000.000đ).

Số lượng lao động qua đào tạo nghề tăng đều hàng năm, chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn các năm đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nguồn kinh phí đào tạo nghề và xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo nghề được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Các ngành, nghề đào tạo cơ bản phù hợp với nhu cầu của người lao động; phần lớn lao động sau khi được đào tạo, nhất là lao động học nghề nông, lâm nghiệp đã phát huy, vận dụng kiến thức trong lao động sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống, góp phần giảm được nghèo.

 

IMG 3129

Các đại biểu trong đoàn đề nghị các ngành làm rõ một số nội dung

 

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo phòng Lao đông, TB&XH, phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện đã nêu lên một số khó khăn khi triển khai thực hiện Đề án như: một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, phòng, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể chưa thật sự vào cuộc, chưa tập trung cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; một số lao động nông thôn nhất là lao động trẻ chưa nhận thức được việc đào tạo nghề là một nhu cầu, một yếu tố cần thiết để đảm bảo cuộc sống, vẫn còn tư tưởng "trông chờ, ỷ lại" vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; kinh phí chi cho đào tạo nghề còn quá ít so với nhu cầu; biên chế cho giáo viên dạy nghề còn thiếu,...

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Tứ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được và các ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất của huyện. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo HĐND, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác đào tạo nghề, học nghề; chỉ đạo làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp; rà soát lại các chỉ tiêu, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề bám sát thực tế, nhu cầu của người dân; tiếp tục làm tốt công tác liên kết đào tạo với các đơn vị; thực hiện giám sát, đánh giá công tác đào tạo nghề,.../.

 

Thanh Hoa

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12011141
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4790
5899
10689
2597935
141129
198183
12011141

Your IP: 3.237.205.144
2021-01-25 17:03

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction