Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) – Sáng ngày 06/8/2019, Đồng chí Đinh Thị Thảo – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cùng đoàn công tác của Ban Dân tộc đã kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc kế hoạch năm 2019 trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Chanh – Phó Chủ tịch UBND; lãnh đạo các phòng: Dân tộc, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các xã.

 IMG 2840

Toàn cảnh buổi làm việc  

Sáu tháng đầu năm 2019, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định: đã tiến hành thu hoạch vụ Đông Xuân 2018, hoàn thành cấy lúa vụ Hè Thu năm 2019; quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng được quan tâm thực hiện tốt; trồng rừng đạt 385 ha/850 ha, đạt 45% kế hoạch. Các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định.

Hiện nay, các chương trình, chính sách dân tộc đã được UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định, đúng đối tượng và kịp thời. Các dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đang được đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng; tiến hành phân bổ nguồn vốn để duy tu bảo dưỡng 59 công trình tại 25 đơn vị xã; việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế được phân bổ cho 44 mô hình. Ngoài ra, các chính sách đặc thù hỗ trợ theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chính sách đối với người có uy tín đang được triển khai đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, phấn đấu vươn lên.

Tại buổi làm việc, đại biểu lãnh đạo UBND các xã đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc về hỗ trợ sản xuất, công tác rà soát xóm, xã đặc biệt khó khăn, phân bổ nguồn vốn duy tu bảo dưỡng, đa dạng hóa sinh kế,…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Thị Thảo – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện luôn được triển khai sát sao, kịp thời; chủ động tham mưu, phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc. Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc bám sát các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện. Đối với các dự án thuộc chương trình 135, cần triển khai đúng theo kế hoạch, chủ động kiểm tra trong quá trình thực hiện các danh mục đầu tư; lựa chọn các đơn vị xây dựng phù hợp để đảm bảo chất lượng các công trình; UBND các xã làm chủ đầu tư dự án phải phối hợp theo dõi, chỉ đạo sát sao đối với các công trình; tiếp tục phối hợp làm tốt các nhiệm vụ công tác dân tộc tại địa phương,…/.

 

Thanh Hoa

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12025695
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
283
6424
25243
2597935
155683
198183
12025695

Your IP: 54.208.73.179
2021-01-28 01:17

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction