Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 29/7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Sơn khoá XXVI tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Dự Hội nghị có các đồng chí chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được phân công theo dõi huyện Lạc Sơn; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

 

Hoi nghi Huyen uy

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của huyện Lạc Sơn tiếp tục phát triển, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 36.355,5 tấn/65.300 tấn, đạt 55,7 % kế hoạch; diện tích lúa là 3.761 ha, năng xuất bình quân đạt 58,5 tạ/ha, sản lượng đạt 22.001,9 tấn; chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi trồng một số cây cho năng suất, giá trị kinh tế cao trên đất lúa, dồn điền, đổi thửa tiếp tục được triển khai thực hiện, toàn huyện chuyển đổi 559,33 ha diện tích đất lúa; cải tạo 107,4 ha vườn tạp, đạt 53,7 % kế hoạch, trồng mới 700 ha cây ăn quả có múi; dồn điền, đổi thửa được 164,45 ha; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo, tích cực thực hiện; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 3,48%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 35,15% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đẩy mạnhcải cách hành chính, xây dựng chính quyền; chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu đã thẳng thắn nêu ra hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 như: Tiến độ sản xuấtvụ Xuân ở một số đơn vị còn chậm; dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện, lây lan, diễn biến khó lường; công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, quản lý đất đai ở một số nơi thực hiện chưa tốt; công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn còn chậm; quản lý thu, chi ngân sách ở một số đơn vị chưa chặt chẽ; nợ đọng thuế còn cao; tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, tín dụng đen diễn biến phức tạp; tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số chi, đảng bộ còn hình thức, kết quả chưa cao, còn có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phải xử lý kỷ luật; hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội chưa thực sự rõ nét.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đại biểu dự Hội nghị trong việc tham gia ý kiến vào những công việc chung của huyện. Để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2019 đề ra, trong thời gian tới đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt công tác; thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 34-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy định số 09-QĐ/HU, ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung chỉ đạo sáp nhập các xã, xóm, đơn vị trường học theo kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đầu cơ quan hành chính trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đổi mới, nâng caohiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội đặc thù từ huyện đến cơ sở; tăng cường củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2019 - 2020 và tổ chức Lễ khai giảng, “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” đảm bảo theo kế hoạch; duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,.../.

 

Bùi Thị Lan (Văn phòng Huyện ủy)

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10978546
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3423
5900
40370
1507383
112484
149458
10978546

Your IP: 3.219.167.194
2020-08-15 14:53

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction