Chính trị

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Theo Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được tổ chức để quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.

Toancanh-ky9-2019-1

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện

Theo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, Kỳ họp bất thường sẽ thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đường QH4, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện về Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân huyện về Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đường QH4, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.

Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét thông qua: Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đường QH4, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Quách Văn Chúc – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Kỳ họp sẽ khai mạc vào hồi 14h, ngày 19/7/2019./.

 

 

Bùi Mai                         

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai