Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) – Sáng ngày 08/7/2019, Đoàn giám sát do đồng chí Quách Thanh Hải – Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo Ban pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, chuyên viên sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng HĐND tỉnh.

Tại huyện, có đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban pháp chế HĐND huyện; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

 

IMG 2462

Toàn cảnh buổi làm việc 

Giai đoạn 2017 đến nay, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: Kế hoạch kiểm soát TTHC hàng năm; Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC năm 2017 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018; Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC hàng năm. Bên cạnh đó, UBND huyện đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo; công văn về việc tăng cường thực hiện chế độ báo cáo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC được UBND huyện bố trí đầy đủ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn đã được quan tâm, đầu tư; đã xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại 02 đơn vị, kế hoạch năm 2019 tiếp tục đầu tư 02 đơn vị.

Việc chuẩn hóa nội dung công khai TTHC được triển khai kịp thời; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã tích cực, chủ động trong việc rà soát, cập nhật các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã. Hiện nay, tổng số TTHC tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện là 246 thủ tục.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hình thức trực tuyến cấp độ 3 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định hiện hành, thực hiện hoàn toàn trên phần mềm một cửa hiện đại.

 

 

IMG 2465

Đ/c Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch UBND huyện, phát biểu nêu những kết quả nổi bật của huyện trong công tác cải cách TTHC

 

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến nhận xét, bổ sung và tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của UBND huyện để công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính trên địa bàn huyện Lạc Sơn tiếp tục phát huy và đạt những kết quả cao hơn.

 

IMG 2458

Đ/c Quách Thanh Hải - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, phát biểu kết luận buổi giám sát 

Phát biểu kết luật buổi giám sát, đồng chí Quách Thanh Hải – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh biểu dưỡng những kết quả UBND huyện đã đạt được trong triển khai, thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí đề nghị với UBND huyện: tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, giải quyết đảm bảo các yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân; quan tâm, chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính; làm tốt công tác truyền thông hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

Thanh Hoa

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10888708
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
7756
7782
15538
1468359
22646
149458
10888708

Your IP: 34.200.218.187
2020-08-03 21:21

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction