Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

(LSĐT) - Ngày 12/6/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Quang Minh– Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2019 tại huyện Lạc Sơn. Tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo Văn Phòng, các phòng chyên môn của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tiếp đoàn kiểm tra, tại huyện Lạc Sơn có đồng chí Bùi Văn Hiền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy.

 

 

20190612 110253

Quang cảnh buổi làm việc

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác dân vận của huyện Lạc Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng thiết thực, cụ thể. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội quần chúng đã gắn công tác dân vận với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Nội dung, chương trình công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn ở cơ sở, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác vận động quần chúng được các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện phát triển, nhiều mô hình đạt hiệu quả cao. Đến nay, toàn huyện có 235 mô hình dân vận khéo, 515 mô hình tự quản. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác dân vận chính quyền. Qua đó, làm chuyển biến cơ bản nhận thức về công tác dân vận của Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở…

Trong khuôn khổ chương trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc với Đảng ủy xã Yên Phú về việc thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Minh– Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương sự nghiêm túc, nỗ lực của huyện Lạc Sơn trong việc thực hiện công tác Dân vận thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: huyện Lạc Sơn cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt và có giải pháp cụ thể trong việc tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình nhân dân; tăng cường thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với UBND huyện, các ngành, đoàn thể huyện, quan tâm tổ chức các hoạt động của các Ban Chỉ đạo một cách thiết thực, cụ thể; tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo; tăng cường viết bài, phóng sự giới thiệu các mô hình, điển hình trong công tác dân vận…/.

 

Đỗ Hương (Huyện đoàn)

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11976888
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2845
5351
13166
2557774
106876
198183
11976888

Your IP: 3.227.247.17
2021-01-19 11:03

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction