Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT)  - Sáng ngày 30/5/2019, huyện Lạc Sơn long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lạc Sơn lần thứ III - năm 2019. Dự Đại hội có đồng chí Đinh Thị Thảo – Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng BCĐ Đại hội DTTS tỉnh Hòa Bình; đồng chí Bùi Văn Hành – Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Văn Hiền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 103 (Đơn vị kết nghĩa với huyện); các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện; các đại biểu nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳLãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, tổ chức trên địa bàn huyện và 150 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc trên địa bàn huyện.

QuangcanhDHDTTS-1

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Lạc Sơn lần thứ III - năm 2019

Huyện Lạc Sơn có trên 14 vạn dân, bao gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, các dân tộc thiểu số chiếm trên 91%, chủ yếu là dân tộc Mường; các dân tộc còn lại bao gồm: Dân tộc Dao chiếm 0,12%, dân tộc Thái chiếm 0,08%, dân tộc Tày chiếm 0,045%, dân tộc Nùng chiếm 0,091%, dân tộc H’Mông chiếm 0,015% và một số dân tộc khác (Hoa, Khơ me, Ê đê…). Sau 5 năm (2014-2018), kể từ khi tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II, thực hiện mục tiêu Quyết tâm thư đặt ra tại Đại hội, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng đồng bào các dân tộc đã cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể. Thông qua hoạt động tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách, đồng bào các DTTS tích cực, chủ động trong xây dựng cuộc sống và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Từ đó, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 5 năm đạt 12,0%, bình quân thu nhập đầu người năm 2018 đạt 36 triệu đồng/người/năm (Tăng 19 triệu đồng so với năm 2014 (17 triệu đồng). Tỉ lệ hộ nghèo bình quân chung cả huyện hàng năm giảm trên 4,5%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm 18,57% so với năm 2015 (38,5%) theo tiêu chí mới. Nhiều chính sách hỗ trợ DTTS đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả như Chương trình 135, chính sách cho vay vốn hộ nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi… đã tạo ra nhiều điểm sáng trong công tác xóa đói giảm nghèo. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng bào các DTTS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự chủ, phát huy nội lực góp sức người, sức của cho cuộc vận động. Đến nay, huyện đã có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt 15 – 18 tiêu chí, 11 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 08 xã đạt 8 – 9 tiêu chí… Mạng lưới trường lớp, các bậc học được duy trì tốt, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, đến nay toàn huyện có 27/75 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa được chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm. Trong 5 năm qua, duy trì 80% hộ gia đình, 81% xóm (phố), 91% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa… Đại hội cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế đó là: Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh; chính sách dân tộc ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức; một số chính sách chưa sát với tình hình thực tế ở địa phương; các mô hình hỗ trợ sản xuất có hiệu quả kinh tế cao chưa được nhân rộng; một số bộ phận nhân dân trong đồng bào DTTS còn chông chờ, ỷ lại vào đầu tư của nhà nước…

Đại hội lần này lấy chủ đề “Cộng đồng các dân tộc huyện Lạc Sơn đoàn kết, phát huy nội lực, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng quê hương giàu đẹp, hội nhập và phát triển”. Đại hội đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019 – 2024 để hoàn thành các mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu giảm số xã thuộc diện xã khu vực III còn 30% trên tổng số xã toàn huyện; thu nhập bình quân đầu người các xã đặc biệt khó khăn đạt 45 triệu đồng/người/năm; bình quân tỉ lệ hộ nghèo các xã khu vực III giảm cao hơn so với bình quân chung toàn huyện; 97% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; phấn đấu 70% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 45% trường học đạt chuẩn quốc gia; đảm bảo quốc phòng, an ninh; ổn định trật tự an toàn xã hội.

DcDinhTThao-DHDTTS

Đồng chí Đinh Thị Thảo – Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Thị Thảo – Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà cấp ủy, chính quyền, cộng đồng các dân tộc huyện Lạc Sơn đã đạt được trong thời gian qua như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá; dịch vụ, thương mại phát triển; lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều tiến bộ,bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện không ngừng được cải thiện, nâng cao.

DTTS-DsHanh

Đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện mong muốn trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS, giúp các chính sách đảm bảo mang lại hiệu quả đối với người dân; phát triển kinh tế - xã hội trong đồng bào DTTS gắn với xây dựng nông thôn mới; ưu tiên các nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình, phù hợp theo định hướng và đạt hiệu quả cao; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, gương mẫu trong toàn hệ thống chính trị; phát huy tính tự lực, tực cường trong đồng bào DTTS, không chông chờ, ỷ lại, ra sức hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng huyện Lạc Sơn phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu bế mạc Đại hội đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Ngay sau Đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, tích cực tuyên truyền, quán triệt kết quả của Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện; Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Số 22-NQ/TU ngày 07/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới, Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về Công tác Dân tộc; Tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng nhiệm vụ công tác dân tộc đến năm 2025, đáp ứng mong đợi của đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện; Quyết tâm xây dựng huyện Lạc Sơn giàu mạnh về kinh tế, vững về chính trị, ổn định về an ninh, quốc phòng.

DHDTTS khen

DHDTTS khen1

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Tại Đại hội, UBND huyện đã tặng giấy khen, thưởng 14 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2014 – 2019.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh gồm 15 đại biểu. Đại hội đã Thông qua Quyết tâm thư Đại hội, giai đoạn 2019-2024./.

 

 

Bùi Mai                 

 

Văn bản mới

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11627164
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4668
7461
18233
2205878
123252
198241
11627164

Your IP: 34.237.138.69
2020-11-24 14:40

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction