Chính trị

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Chiều ngày 15/5/2019 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến 03 năm thực hiện Nghị quyết số 402-QĐ/TU, ngày 13/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới”. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lạc Sơn, có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan: Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện.

IMG 20190516 084911

Điểm cầu huyện Lạc Sơn

Tại hội nghị, đại biểu của các Sở, Ngành, các huyện, thành phố đã thảo luận, trao đổi đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU; đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, bàn các giải pháp khắc phục.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Oanh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị: Tiếp tục triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong Quyết định 402 và Kế hoạch số 67 gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cấp ủy chính quyền tiếp tục phát huy dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 190 ngày 29/01/2019 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019. UBND các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 03 ngày 23/3/2017 giữa Ban cán sự Đảng UBND với Ban Dân vận tỉnh về việc thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2021 kèm theo kế hoạch rất cụ thể được quy định hằng năm; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05 ngày 13/5/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và chú trọng đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiện thực thi công vụ của cán bộ, công chức và đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng, năng lực phong cách dân vận của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhà nước, đề cao đạo đức công vụ trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và tâm huyết với nghề.

Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền các cấp, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện công tác dân vận giữa cơ quan hành chính nhà nước; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình dân vận khéo kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, các cơ quan nhà nước thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác dân vận đặc biệt là việc thể chế hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận./.

Lan Phương (Ban Tuyên giáo HU)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT