Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Trong 05 năm qua, các cơ quan chức năng đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW,Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn ban hành Kế hoạch số 82-KH/HU, ngày 08/01/2015 về thực hiện Nghị quyết. Từ kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, có 100% cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thể chế hóa các văn bản của cấp ủy, chính quyền để xây dựng văn bản triển khai thực hiện ở đơn vị.

IMG 1668

Trang thiết bị tại Bộ phận TN&TKQ huyện đáp ứng nhu cầu giao dịch của các tổ chức, cá nhân

Từ năm 2015 đến nay, huyện Lạc Sơn đã đầu tư xây dựng hạ tầng thông tin, bao gồm: Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa huyện; thiết bị phòng họp trực tuyến Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện; phần mềm quản lý ngân sách của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; trang thiết bị thông tin phục vụ bộ phận một cửa hiện đại 02 đơn vị xã; trang thiết bị tin học, phần mềm phục vụ công tác giảng dạy, quản lý của ngành giáo dục… Tháng 01/2016, đưa vào sử dụng, khai thác phần mềm quản lý văn bản; đến nay có 100% văn bản các cơ quan được trao đổi qua hệ thống quản lý, điều hành dưới dng đin t.Từ tháng 02/2019, đã có 80% tổ chức thiết lập chữ ký số chuyên dùng để trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng, qua đó vic chđạo, điu hành, tổ chức thc hin nhim v gia đơn vị cp trên vi huyn và cơ quan huyện vi các xã, thị trấn được nhanh, thuận lợi, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Từ năm 2014 đến nay, Trang Thông tin điện tử huyện được thành lập và hoạt động hiệu quả, đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước, của huyện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; cung cấp đầy đủ thông tin, hoạt động của huyện phục vụ nhu cầu cập nhật, tìm hiểu của tổ chức, cá nhân. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo xây dựng Trang Thông tin Điện tử tại 15 xã, thị trấn nhằm phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu nắm bắt thông tin trên các lĩnh vực của nhân dân, cũng như đáp ứng xây dựng Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh từ huyện đến xã. Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai có hiệu quảPhần mềm một cửa, thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 14 lĩnh vực: Tư pháp h tch, kế hoạch - đầu tư, công thương, xây dng, tài nguyên - môi trường; văn hóa - thể thao, thông tin và truyền thông, lao động - thương binh và xã hội, y tế; nông nghiệp và phát triển nông thôn, nội vụ, giao thông vận tải…. Bộ thủ tục hành chính được đăng tải đầy đủ và thường xuyên cập nhật trên Trang TTĐT và hướng dẫn cách thực hiện, công khai thời gian nhận hồ sơ, thời gian trả kết quả; công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân và doanh nghiệp biết tiện liên hệ, giao dịch và giải quyết.

Với việc đầu tư xây dựng hạ tầng thông tin, việc kết nối băng thông rộng đã được thực hiện trên lĩnh vực lưu chuyển văn bản giữa các đơn vị cấp xã với đơn vị cấp huyện và ngược lại; 29 xã, thị trấn được kết nối mạng Intener, sóng điện thoại Viettel, Vinafone bảo đảm kết nối rộng, thông suốt trong nước và quốc tế. Cơ quan Huyện ủy, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được lắp đặt phòng họp trực tuyến, định kỳ kết nối các hội nghị của tỉnh và Trung ương tổ chức, giúp cho việc nắm bắt, triển khai các nhiệm vụ chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Chỉ đạo cơ quan chức năng tuyên truyền, quán triệt việc lựa chọn, sử dụng các phần mềm diệt vi rút để đảm bảo an toàn thông tin; không truy cập các trang web lạ, có mã độc; không cung cấp thông tin cá nhân cho người không rõ danh tính trên trang mạng xã hội, thư điện tử…

 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tiếp theo đó là: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triên bền vững và hội nhập quốc tế” ở Đảng bộ huyện. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn mới, phù hợp với tình hình mới và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin; tạo cơ chế, chính sách phù hợp thu hút cán bộ có trình độ giỏi về công nghệ thông tin và sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ngành công nghệ thông tin về huyện làm việc, công tác; Tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng, hạ tầng thông tin từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh xây dựng, ứng dụng “một cửa điện tử”, “một cửa điện tử liên thông” ở huyện, các xã, thị trấn; công khai, minh bạch các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của huyện, các ngành, các xã, thị trấn để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhân dân biết, gám sát, thực hiện; Tiếp tục cải tiến quy trình công việc, thủ tục và chuẩn hóa nghiệp vụ (áp dụng các tiêu chuẩn quy trình quản lý ISO). Mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

 

Lan Phương (Ban Tuyên giáo HU)

 

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10978554
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3431
5900
40378
1507383
112492
149458
10978554

Your IP: 3.219.167.194
2020-08-15 14:54

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction