Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngay từ đầu hằng năm, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện xây dựng lịch tiếp công dân; tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của huyện vào ngày 10 và 25 hàng tháng. Sau buổi tiếp công dân đều có văn bản về kết quả tiếp công dân, nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân và giao trách nhiệm cho các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Thường trực HĐND huyện thường xuyên chỉ đạo công tác tiếp nhận, phân loại, chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết và trả lời công dân...

Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Hội đồng nhân dân (HĐND) và đại biểu HĐND được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó, đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND từ việc tiếp công dân, đến tiếp nhận đơn, xử lý, chuyển đơn, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND. 

6. TXCT trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XIX

Thông qua hoạt động Tiếp xúc cử tri, Đại biểu HĐND huyện lắng nghe kiến nghị, phản ánh, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri trên địa bàn huyện

Trên cơ sở quy định của pháp luật, cũng như để hoạt động tiếp công dân ngày càng đi vào nền nếp mang lại hiệu quả thiết thực, Thường trực HĐND huyện Lạc Sơn đã phối hợp với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của HĐND huyện, trong đó có nội dung phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND và đại biểu HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND huyện (Ban tiếp công dân của huyện) tham mưu, giúp Thường trực HĐND huyện tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của huyện; tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND huyện; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi đến HĐND huyện. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND và đại biểu HĐND huyện được thực hiện theo luật định và bước đầu có hiệu quả.

Ngay từ đầu hằng năm, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện xây dựng lịch tiếp công dân; tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của huyện vào ngày 10 và 25 hàng tháng. Sau buổi tiếp công dân đều có văn bản về kết quả tiếp công dân, nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân và giao trách nhiệm cho các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Thường trực HĐND huyện thường xuyên chỉ đạo công tác tiếp nhận, phân loại, chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết và trả lời công dân.

Trong năm 2018, tại Ban tiếp công dân của huyện đã tiếp 40 đoàn công dân, với 106 người; tiếp nhận 64 đơn thư, khiếu tại, tố cáo của công dân. Trong 3 tháng đầu năm 2019, Ban tiếp công dân huyện đã tiếp nhận 15 đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân...Nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tư pháp và một số nội dung hành chính khác. Tổng số 64 đơn kiến nghị, phản ánh đã giao các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giải quyết và có văn bản trả lời công dân theo quy định.

Giữa hai kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND huyện thành lập đoàn giám sát chuyên đề về khiếu nại tố cáo đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (Năm 2018,Ban Pháp chế HĐND huyện tiến hành giám sát nội dung trên đối với 10 xã: Quý Hòa, Phú Lương, Miền Đồi, Tân Lập, Phúc Tuy, Định Cư, Bình Chân, Tân Mỹ, Hương Nhượng và Thượng Cốc). Qua giám sát chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, tồn tại và đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyệngiao Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã chọn các vấn đề còn nổi cộm trình HĐND huyện xem xét và đưa vào nội dung chất vấn.

Để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, Thường trực HĐND huyện Lạc Sơn tăng cường thực hiện một số giải pháp như: Tổ chức thực hiện tốt quy định của pháp luật về hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Luật định. Hướng dẫn, phân công, đôn đốc Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; hướng dẫn đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp công dân nơi ứng cử. Tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật khiếu nại tố tại cấp xã; các cơ quan hành chính, tư pháp về thực thi pháp luật khiếu nại tố cáo. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; hướng dẫn, đôn đốc đối với các cơ quan, tổ chức cho đại biểu HĐND huyện nơi công tác dành thời gian tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Kiện toàn, củng cố bộ máy tại Ban Tiếp công dân huyện để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND và đại biểu HĐND. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đảm nhiệm công tác tiếp dân. Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND trực tiếp tiếp dân và trực tiếp chỉ đạo giải quyết; có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để kéo dài, tái khiếu kiện./.

 

 

Bùi Mai                   

 

 

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10978222
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3099
5900
40046
1507383
112160
149458
10978222

Your IP: 3.219.167.194
2020-08-15 13:51

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction