Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Thời gian qua, một trong những bước đột phá trong công tác cán bộ của Huyện ủy Lạc Sơn là thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển cán bộ. Qua thực tiễn công tác, những cán bộ được luân chuyển đã có điều kiện rèn luyện và thể hiện năng lực, sở trường, tạo ra những chuyển biến tích cực ở các địa phương, đơn vị. Đồng thời, từng bước khắc phục biểu hiện cục bộ, khép kín ở Đảng bộ các xã, thị trấn.

Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn Bùi Văn Hành cho biết: Thực hiện các kết luận, quy định của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ giai đoạn 2016 - 2020, BTV Huyện ủy đã giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy khảo sát thực trạng và đề xuất việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua đó cho thấy, cùng với những kết quả đạt được đã bộc lộ một số bất cập cần tháo gỡ, đó là: Công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch hàng năm còn khép kín. Nhiều địa phương xuất hiện tình trạng cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thay phiên nhau giữ vị trí lãnh đạo dẫn đến chủ quan, tạo ra sức ỳ trong tác phong lãnh đạo của cán bộ quản lý; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn nể nang, tránh né, xuôi chiều; sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên bị hạn chế, có nơi đã xảy ra hiện tượng mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không chấp hành quy chế làm việc, không quan tâm đến đời sống nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, phải xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân vi phạm.

Từ thực trạng đó, BTV Huyện ủy đã ban hành đề án, quy định và kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo. Quá trình thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức; từng bước khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; góp phần đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, định hình phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện hơn.

Triển khai thực hiện đề án, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã lãnh đạo tổ chức bài bản, có lộ trình, lựa chọn, chuẩn bị kỹ lưỡng nhân sự luân chuyển phù hợp với từng hoàn cảnh, vị trí công tác. Năm 2018, toàn huyện đã luân chuyển được 10 cán bộ. Trong đó, luân chuyển 4 cán bộ giữa các xã, thị trấn; luân chuyển 4 cán bộ từ huyện về các xã, thị trấn và ngược lại; luân chuyển 2 cán bộ từ cơ quan Đảng đến các cơ quan khối chính quyền, đoàn thể huyện và ngược lại. Bên cạnh đó, để chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, lộ trình sáp nhập xã và các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, năm 2019, Huyện ủy Lạc Sơn dự kiến sẽ luân chuyển 12 cán bộ lãnh đạo quản lý. Theo đó, luân chuyển 8 đồng chí giữa các xã, thị trấn; 4 đồng chí từ huyện về các xã, thị trấn và ngược lại; 2 đồng chí từ cơ quan Đảng sang khối chính quyền, đoàn thể và ngược lại.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Sơn Bùi Văn Hiền, qua công tác luân chuyển cán bộ, Huyện ủy đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: Luân chuyển cán bộ phải có quyết tâm cao của tập thể BTV cấp ủy. Luân chuyển phải gắn với quy hoạch để đào tạo, rèn luyện, phát triển cán bộ được quy hoạch, tạo điều kiện nâng cao trình độ, năng lực, khả năng cho cán bộ thuộc diện quy hoạch đáp ứng đầy đủ hơn yêu cầu đối với vị trí, chức danh quy hoạch. Việc luân chuyển cán bộ cần tính đến những đặc điểm về công việc, vị trí chức danh mà cán bộ được quy hoạch có thể được bổ nhiệm trong tương lai, tạo điều kiện cho cán bộ thích ứng với thực tiễn, phát huy được năng lực, sở trường và bổ khuyết những kiến thức, kỹ năng mới.

Thực hiện luân chuyển "mở” và "động”, theo đó, việc luân chuyển cán bộ trong một ngành, giữa các ngành với nhau, giữa cán bộ làm công tác Đảng, mặt trận, đoàn thể với quản lý Nhà nước cần được chú ý để đảm bảo tạo môi trường phù hợp nhất cho cán bộ được rèn luyện, trưởng thành và phát triển một cách toàn diện. Quá trình luân chuyển cán bộ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, mở rộng dân chủ và có bước đi thích hợp. Đặc biệt chú ý việc quản lý, giám sát, quan tâm, tạo điều kiện đối với cán bộ luân chuyển. Trong thời gian cán bộ luân chuyển về địa phương, cấp ủy phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi và giúp đỡ để cán bộ kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm và có những tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ trong và sau luân chuyển. Việc luân chuyển cán bộ phải đảm bảo sự đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới, cán bộ địa phương và cán bộ ở các đơn vị được luân chuyển về.

 

 

 

Theo: Baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10896986
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
7263
8771
23816
1468359
30924
149458
10896986

Your IP: 3.228.11.9
2020-08-04 17:30

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction