Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Sáng ngày 28/01/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức Hội nghị mở rộng tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. Đồng chí Bùi Văn Hành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì Hội nghị.

 50796939 243355409897902 1185445866010312704 n

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của toàn Đảng bộ đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/14 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó nổi bật là: Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,02%, vượt 0,2% chỉ tiêu Nghị quyết; cải tạo đạt 219,2 ha, diện tích cây có múi là 683,92 ha,tăng 132,65 ha so với năm 2017; dồn điển, đổi thửa 99,4ha. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 22.070,6ha, vượt 6,7% chỉ tiêu Nghị quyết, sản lượng lương thực cây có hạt đạt 67.618 tấn, vượt 2,6% chỉ tiêu Nghị quyết. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, trong năm có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người, tăng 04 triệu đồng so với năm 2017, thu ngân sách Nhà nước đạt 35.858 triệu đồng, đạt 112,06% dự toán tỉnh giao, tăng 5,65% so với năm 2017. Cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi tiếp tục được nâng cấp, kiên cố hóa theo hướng hiện đại. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Hoạt động của chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới; hiệu lực quản lý, điều hành được nâng lên.

Phát biểu tại Hội nghị, ý kiến của các đại biểu đều thống nhất cao với nội dung báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Huyện ủy; đồng thời đề xuất thêm một số nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Bùi Văn Hành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đoàn kết, chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018; đồng thời nhấn mạnh năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện phải nỗ lực phấn đấu cao, quyết tâm lớn để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2019, trong đó thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chủ đề năm 2019; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; Nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Quan tâm chăm lo các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động cho nhân dân vui Tết đón xuân, vui tươi phấn khởi, an toàn, tiết kiệm./.

 

Bùi Vệ (Văn phòng Huyện ủy)

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13588032
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2642
3612
19364
4176411
9477
92917
13588032

Your IP: 54.165.57.161
2021-12-03 16:24

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction