Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 25/01/2019, Huyện ủy Lạc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận và Văn phòng cấp uỷ năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan tham mưu giúp viêc Tỉnh uỷ phụ trách huyện Lạc Sơn; đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; cán bộ Văn phòng Đảng uỷ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Văn Lịnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

 IMG 20190125 110325

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2018, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng của địa phương. Kết quả cụ thể: Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân; chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan giúp cấp uỷ huyện trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Với vai trò tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao; tổng hợp, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bầu cử các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý, tổng số 108 đồng chí. Thực hiện tinh giản biên chế năm 2018 tổng số 47 đồng chí; củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên; thực hiện việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cuối năm, công tác thi đua khen thưởng và chính sách cán bộ.

Ban Dân vận tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc và tôn giáo trên địa bàn huyện, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo, lãnh đạo, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác dân vận của chính quyền.

Văn phòng cấp uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy; thực hiện tốt chức năng chủ trì, phối hợp xây dựng, thẩm định các đề án, chương trình hành động, chỉ thị, kế hoạch, báo cáo và các văn bản khác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những mặt còn hạn chế và đề ra giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy trong năm 2019./.

Lan Phương (Ban Tuyên giáo HU)

Văn bản mới

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11667458
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1877
4889
6766
2243144
163546
198241
11667458

Your IP: 18.234.255.5
2020-11-30 07:11

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction