Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

(LSĐT) - Sáng ngày 09/01, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đức Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XXII; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn.

 PhatbieuMTTQ

Đ/c Trần Đức Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong năm 2018, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên và các phòng, ban thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, kịp thời triển khai các chương trình kế hoạch của cấp trên. Đã tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng Qũy “Vì người nghèo” từ cấp huyện đến cơ sở, hỗ trợ xây dựng 17 nhà đại đoàn kết; thực hiện tốt chương trình Tết vì người nghèo, tặng 290 suất quà và trao cho các hộ nghèo trong huyện tổng số tiền 149.000.000đ. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.Xây dựng mới được 10 mô hình, duy trì hoạt động hiệu quả 478 dòng họ, ổ nhà tự quản; 22 mô hình giúp nhau xây tường bao, xây nhà tiêu hợp vệ và thắp sáng đường quê; việc bình xét gia đình văn hóa được tiến hành đảm bảo dân chủ, công khai và đúng tiêu chuẩn,có 29.230/34.058 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" đạt 86%; 291/363 “Khu dân cư văn hoá", đạt 80,1%. Triển khai thực hiện có hiệu quả thí điểm Đề án “xây dựng sổ theo dõi những khoản các hộ dân phải đóng góp (ngoài phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước) và tiền hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước cho các hộ dân hàng năm”, kết quả phát 35.854 cuốn sổ cho các hộ gia đình, 1.480 cuốn cho Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng phố xóm trong toàn huyện. MTTQ đã làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và thực hiện các chương trình thống nhất hoạt động với các tổ chức thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả MTTQ huyện Lạc Sơn đạt được trong năm 2018; đồng thời đề nghị năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp trong toàn huyện và các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ của MTTQ tỉnh và cấp ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện; chủ động nắm bắt tình hình nhân dân; chọn những nội dung cụ thể, phù hợp với các tổ chức thành viên để phát động, thực hiện các phong trào, tạo sức lan tỏa trong nhân dân.

 khenthuongMTTQ  

Đ/c Bùi Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, trao Giấy khen cho 08 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018

Tại hội nghị đã tổ chức hiệp thương dân chủ cử bổ sung, thay thế 05 đồng chí Uỷ viên Uỷ ban, 01 đồng chí Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ huyện đã khen thưởng 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018./.

 

Hà Cơ (Ủy ban MTTQVN huyện)

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11980288
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1059
5186
16566
2557774
110276
198183
11980288

Your IP: 3.239.109.55
2021-01-20 02:25

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction