Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Sáng ngày 08/10/2018, đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chủ trì hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện để đánh giá tình hình hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

Trong quý III năm 2018, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị, chức năng của tổ chức hội, tích cực động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; tích cực thi đua, lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

giaobanHUvoidoanthe
Toàn cảnh Hội nghị

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện; tổ chức giám sát việc quản lý khai thác đất đai, tài nguyên, khoáng sản tại 05 đơn vị trên địa bàn huyện. Liên đoàn Lao động huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức và người lao động; chủ động tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động.

Ban Thường vụ Huyện đoàn tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng chođoàn viên thanh niên. Triển khai các hoạt động, chương trình tình nguyện mùa hè, ngày chủ nhật xanh; các hoạt động “Đền ơn - Đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” nhân dịp Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ huyện Lạc Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2018. Hội Nông dân huyện tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở triển khai thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai kế hoạch dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông dân. Hội Phụ nữ huyện tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình “Xóm kiểu mẫu ”, “Gia đình kiểu mẫu” trong thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Hội Cựu Chiến binh tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức hội cơ sở, phát triển hội viên; tiếp tục phát triển kinh tế, cải xóa đói, giảm nghèo; triển khai kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2018 của Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phối hợp, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã đề ra trong quý IV năm 2018. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và tham mưu các biện pháp giải quyết. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ./. 

Bùi Vệ (Văn phòng Huyện ủy)

 

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12020155
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1167
6040
19703
2597935
150143
198183
12020155

Your IP: 184.72.102.217
2021-01-27 03:50

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction