Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Sáng ngày 09/10/2018, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Thắng chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí thành viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các ngành, đoàn thể.

Chín tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đã phấn đấu, nỗ lực triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; một số chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt so với cùng kỳ; công tác chính sách xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 67.618 tấn, đạt 102,6% KH; đã thực hiện kế hoạch cải tạo vườn tạp 219,2 ha, đạt 109,2 % KH, trong đó tập trung cải tạo để trồng một số cây ăn quả như : Cam, Bưởi, Táo, Ổi...Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm đạt 1.050 tỷ đồng, đạt 94,17% KH năm, đạt 116,66% so với cùng kỳ năm 2017; giá trị sản xuất CN - TTCN 9 tháng đầu năm ước đạt 435 tỷ đồng, đạt 77,12% KH năm; tổng thu NSNN trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2018đạt 27.767 triệu đồng; tổng thu NSĐP 9 tháng đầu năm đạt 680.531 triệu đồng.Tập trung chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học, bậc học; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được quan tâm, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống nhân dân; đẩy mạnh chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định.

IMG 8574
Đồng chí Bùi Văn Thắng - Chủ tịch UBND huyện, phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thắng – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, chủ động triển khai các giải pháp để thực hiện đạt kế hoạch; tập trung thu hoạch lúa mùa và các cây hoa màu, chuẩn bị tốt sản xuất vụ đông, có phương án phòng chống dịch bệnh kịp thời; làm tốt công tác phòng chống lụt bão, thiên tai trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được; tăng cường công tác quản lý thị trường, quản lý tốt hành lang an toàn giao thông, hành lang lưới điện; tiếp tục làm tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm chất lượng dạy và học; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia đảm bảo theo kế hoạch 2018; thực hiện tốt các chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo quy định. Chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở; tổ chức các đợt tấn công, trấn áp tội phạm; quản lý tốt tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; chuẩn bị tốt công tác diễn tập và tuyển quân năm 2019./.

Thanh Hoa

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11980356
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1127
5186
16634
2557774
110344
198183
11980356

Your IP: 3.239.109.55
2021-01-20 02:37

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction