Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Sáng 08/11, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 3- kỳ họp Chuyên đề để xem xét thông qua một số nội dung cấp bách UBND huyện trình kỳ họp. Dự kỳ họp có Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Hòa BÌnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; ủy viên Ủy ban nhân dân huyện. Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Minh Tiến – Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX.

 

DcDiep ky3 8 11

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Tại kỳ họp này, HĐND huyện tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, đồng chí Bùi Văn Khánh - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Cốc được HĐND huyện tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu tín nhiệm cao. Đồng thời, kỳ họp tiến hành bầu bổ sung đồng chí Bùi Nguyệt Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Nội vụ giữ chức danh Ủy viên UBND huyện.

TanghoadcKhanh 8 11

 

Đồng chí Bùi Văn Khánh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

TanghoadcMinh 8 11

 

Đồng chí Bùi Nguyệt Minh - Trưởng phòng Nội vụ được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện

 

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các Tờ trình của UBND huyện; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND huyện đã thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 2 Nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết lập nhiệm vụ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Mường Vó (Dự kiến) huyện Lạc Sơn đến năm 2035; Nghị quyết Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Lạc Sơn.

 

DcLinh 8 11

 

Đồng chí Bùi Văn Lịnh - Chủ tịch UBND huyện trình bày các Tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND chúc mừng các đồng chí Bùi Văn Khánh được bầu trúng cử Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Nguyệt Minh trúng cử chức danh Ủy viên UBND huyện và mong rằng trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ cùng với tập thể UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết, tận tâm, tận lực vì sự phát triển chung của huyện nhà. Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; tăng cường tham mưu cho đồng chí Chủ tịch UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết của HĐND huyện và Nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra.

 

Chutoaky3 08 11

 

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Minh Tiến – Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX chủ tọa kỳ họp

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc lập Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Mường Vó (Dự kiến) huyện Lạc Sơn đến năm 2035 là yêu cầu khách quan của sự phát triển, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, phát triển đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, phát sinh liên quan đến đời sống của nhân dân cũng như hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; việc bố trí, quản lý, sử dụng hiệu quả và giải quyết các vướng mắc, tồn tại về kết cấu hạ tầng phúc lợi xã hội; việc sắp xếp lại khu dân cư; đất đai; môi trường… cũng phát sinh nhiều khó khăn. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết, thay mặt Hội đồng nhân dân huyện tôi đề nghị Ủy ban nhân dân huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các bước bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch. Những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện cần phải được các cấp, các ngành lắng nghe và có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tránh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

Đối với Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Lạc Sơn, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hoàn thiện các bước thủ tục các nội dung thông qua được triển khai, thực hiện có hiệu quả. Việc lựa chọn, quản lý, phân bổ nguồn vốn đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm tránh giàn trải. Việc phân bổ nguồn vốn phải gắn với triển khai, sử dụng có hiệu quả, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; bố trí vốn các công trình, dự án đầu tư công đúng theo quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện Dự án, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bồi thường tài sản và hoa màu cho nhân dân đảm bảo quy định. Hạn chế tối đa mức ô nhiễm môi trường khi xây dựng công trình, tránh ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân trên địa bàn.

 

Đồng chí cũng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, sau Kỳ họp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ chủ trương của huyện; đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện; đồng thời tăng cường giám sát, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân đối với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện./.

 

 

 

 

Bùi Mai                   

 

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13762540
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
5140
5046
25304
4340270
79429
104556
13762540

Your IP: 54.224.117.125
2022-01-20 22:27

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction