Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 26/10/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề công tác điều động cán bộ quản lý, giáo viên tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Tham dự cuộc giám sát có đồng chí Lê Minh Tiến - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên đoàn giám sát theo Quyết định số 60/QĐ-HĐND; lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các đơn vị trường: Tiểu học và THCS Quý Hòa, Miền Đồi, Tân Mỹ, Ân Nghĩa, Xuất Hóa, Trường Mầm non Định Cư.

 

GS.pgd dt26 10

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ủy chủ trì cuộc làm việc

 

Trong những năm qua, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp với phòng Nội vụ căn cứ các văn bản quy định của pháp luật để tham mưu, hướng dẫn và thực hiện quản lý cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động theo đúng thẩm quyền; hướng dẫn các trường học thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật về quản lý, tiếp nhận, sử dụng cán bộ, giáo viên và người lao động. Đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tuyển dụng, bố trí cơ bản đảm bảo số cán bộ quản lý, giáo viên cho các trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện quản lý. Bên cạnh đó, đã thực hiện hợp đồng lao động đối với giáo viên các bộ môn, nhân viên còn thiếu để đáp ứng yêu cầu công việc tại các trường học trên địa bàn. Hướng dẫn các nhà trường quan tâm công tác quản lý, sử dụng cũng như phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, lao động kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ, bộ môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giảng dạy tại các nhà trường.

 

Hằng năm, trước khi có sự điều động giáo viên, nhân viên, các nhà trường căn cứ vào tình hình đội ngũ hiện có về số lượng, cơ cấu các môn, số thiếu, số dư, trên cơ sở đó nhà trường đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện điều động đến, đi đảm bảo trong năm học mới nhà trường có đủ số lượng, cơ cấu giáo viên để ổn định trong năm học (Đối với các trường thuộc diện trường 135, khảo sát thời gian giáo viên hết nghĩa vụ để đề nghị điều chuyển). Việc điều động giáo viên, được thực hiện trên cơ sở đảm bảo sự điều hòa giữa các đơn vị trường học vùng thuận lợi và vùng khó khăn tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Cụ thể, Năm học 2019 - 2020: Điều động 384 người; Năm học 2020 – 2021: Điều động 226 người; Năm học 2021 - 2022: Điều động 240 người. Công tác điều động giáo viên trên địa bàn huyện thời gian qua đã góp phần giải quyết một phần nguyện vọng của giáo viên, bước đầu khắc phục tình trạng trì trệ, thiếu chủ động, sáng tạo của đội ngũ giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời điều tiết số giáo viên theo yêu cầu về số lượng tại các trường học, tăng cường công tác chuyên môn cho một số trường vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy trong giai đoạn mới.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua công tác điều động giáo viên trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại như: Công tác điều động cán bộ quản lý, giáo viên có lúc, có nơi chưa thực hiện đảm bảo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo Quyết định số 3932/QĐ-UBND, ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn về việc phê duyệt Quy chế điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Lạc Sơn. Mà mới thực hiện theo nguyện vọng của giáo viên, có trường giáo viên đang thiếu vẫn thực hiện điều động. Công tác điều động cán bộ, giáo viên biến động lớn, thường xuyên, gây ảnh hướng lớn đến chất lượng giảng dạy của giáo viên.  Việc tiếp nhận giáo viên đối với các nhà trường còn thụ động, phụ thuộc vào sự điều động của Ủy ban nhân dân huyện. Việc điều động giáo viên hằng năm muộn, sát với khai giảng năm học nên việc phân công, phân nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên còn gây khó khăn cho các nhà trường. Nhiều trường thiếu giáo viên nên còn tình trạng giáo viên dạy chéo ban, số tiết dạy nhiều,… gây ảnh hưởng đến công tác giảng dạy và học tập của học sinh. Chất lượng một số giáo viên điều chuyển còn hạn chế; kết quả giáo dục của một số đơn vị trường học còn thấp...

 

Từ việc xem xét, đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cũng như xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, Đoàn giám sát thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất đề xuất với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học một số nội dung để việc thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn huyện trong thời gian tới được tốt hơn như: Quan tâm công tác điều động, bố trí, tuyển dụng giáo viên đáp ứng yêu cầu về biên chế công chức, viên chức trong ngành Giáo dục - Đào tạo theo quy định; điều động cán bộ quản lý các nhà trường đã giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ, cho thôi nhiệm vụ đối với cán bộ quản lý yếu kém. Thường xuyên phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là các văn bản mới về công tác điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên để đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm và tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Trong công tác điều động giáo viên phải thực hiện đúng quy định của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định số 3932/QĐ-UBND, ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình thực tế huyện; khi triển khai thực hiện cần tiến hành công khai, minh bạch, chặt chẽ từ khâu rà soát, đánh giá, phân loại đến việc sắp xếp, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, ưu tiên bố trí những giáo viên đảm bảo điều kiện, xin thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng. Tổ chức xem xét từng trường hợp, chú trọng khâu xem xét từ yêu cầu chuyên môn và cân đối định biên, nhu cầu giáo viên thừa - thiếu của từng đơn vị trường học; việc họp xét luân chuyển giáo viên ngoài sự tham gia của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cần có sự tham dự của Ban giám hiệu các đơn vị trường học; đối với những trường hợp thuộc diện điều động hoặc chưa được điều động theo nguyện vọng, cần phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường và tổ chức công đoàn gặp gỡ, động viên, giúp giáo viên hiểu, tạo sự đồng thuận trong giáo viên. Quan tâm giáo dục mũi nhọn, tăng cường đào tạo giáo viên giỏi, học sinh giỏi. Có phương án, giải pháp cụ thể, phù hợp để cải thiện nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên; chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện. Đề nghị nhà trường cần tăng cường công tác tham mưu, có phương án tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng ngày một tốt hơn điều kiện dạy - học của các nhà trường; quan tâm công tác nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và chăm sóc học sinh; tăng cường phối hợp với phụ huynh trong quản lý, rèn luyện đạo đức cho học sinh và chất lượng cuộc sống cho các em; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục đảm bảo quy định…

 

 

 

 

 

 

Bùi Mai             

 

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13762845
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
5445
5046
25609
4340270
79734
104556
13762845

Your IP: 54.224.117.125
2022-01-20 23:40

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction