Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Chiều ngày 30/9/2021, Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Huyện ủy do đồng chí Quách Đình Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy làm trưởng đoàn đã về làm việc tại xã Mỹ Thành. Dự buổi làm việc về phía Đảng ủy xã Mỹ Thành có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Bí thư Chi bộ Trường TH & THCS, Bí thư Chi bộ xóm Đồi Cả.

 

hihoihgihgihfih

 

Quang cảnh hội nghị

 

Mỹ Thành là xã giáp ranh về phía bắc của huyện Lạc Sơn, cách trung tâm huyện khoảng 20km, dân tộc Mường chiếm 99% với 54% dân số gốc đạo Công giáo. Đảng bộ xã Mỹ Thành có 13 chi bộ trực thuộc với 202 đảng viên (trong đó: chính thức 200, dự bị 02). Từ đầu năm 2021, Đảng bộ xã Mỹ Thành kết nạp mới 04 đảng viên, đạt 67% so với Nghị quyết năm 2021 và đạt 13,3% Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Trong những năm qua công tác quản lý đảng viên đã được Đảng ủy phổ biến, quán triệt đến từng chi bộ, đảng viên.

 

Công tác quản lý đảng viên ở Mỹ Thành đã đạt được những kết quả nhất định: Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng được thực hiện đúng theo nguyên tắc sinh hoạt đảng, các chi bộ thực hiện sinh hoạt chi bộ từ 01-05 hàng tháng; 100% cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương (năm 2020 là 197 đ/c, năm 2021 là 202 đ/c); Quy trình, thủ tục miễn sinh hoạt đảng được thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW. Toàn đảng bộ xã có 07 đảng viên miễn sinh hoạt đảng do tuổi cao, sức yếu; Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt, 13/13 chi bộ sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng, sinh hoạt chuyên đề chưa đầy đủ, có chi bộ chỉ mới thực hiện được 02 buổi sinh hoạt chuyên đề trong năm; Các loại sổ sách của chi bộ được ghi chép đầy đủ, cẩn thận; Việc thực hiện chấm điểm sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng thực tế; Công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa được thực hiện đúng theo quy định, Đảng bộ có 19 đảng viên đi làm ăn xa luôn chấp hành quy định của tổ chức đảng và nơi làm việc;

 

Qua kiểm tra thực tế công tác lưu trữ hồ sơ đảng viên nhận thấy: hồ sơ đã được bảo quản, lưu trữ, sắp xếp ngăn nắp, thuận tiện cho việc tra cứu, tìm kiếm. Tuy nhiên, một số hồ sơ còn chưa đầy đủ (lý do: một số hồ sơ lâu năm từ nơi khác chuyển đến thường thiếu Sơ yếu lý lịch, Quyết định kết nạp hoặc quyết định đổi thẻ…); Bản kiểm điểm đảng viên hàng năm có một số hồ sơ còn thiếu; chưa ghi bổ sung các thông tin thay đổi vào quyển Lý lịch đảng viên.

 

Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đã được Đảng ủy thực hiện nghiêm túc, 200/200 đảng viên ở 13 chi bộ đã được rà soát, sàng lọc. Qua rà soát phát hiện 03 đảng viên có biểu hiện sa sút ý chí chiến đấu, thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong cộng đồng dân cư. Từ đó đã giáo dục, giúp đỡ 02 đảng viên khắc phục sửa chữa khuyết điểm, vận động đưa 01 đảng viên ra khỏi đảng.

 

Đảng ủy đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 02 tổ chức đảng, 03 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát 02 tổ chức đảng, 04 đảng viên. Kết quả, phát hiện và xử lý kỷ luạt 03 đảng viên (01 cảnh cáo; 02 khiển trách).

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Quách Đình Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã Mỹ Thành đã đạt được và hoàn thiện những mặt còn tồn tại, hạn chế.

 

Đồng chí nhấn mạnh cần chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về chất và lượng; quản lý tốt đảng viên đi làm ăn xa; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; làm tốt công tác sinh hoạt chuyên đề; làm tốt công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; cập nhật thêm các văn bản của Trung ương về kết nạp người trong tôn giáo./.

 

Thùy Nương (Ban Tổ chức Huyện ủy)

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13568142
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3685
4433
25944
4157818
82504
123263
13568142

Your IP: 54.227.97.219
2021-11-27 19:39

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction