Chính trị

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể...

 

IMG 20210919 104146

 

Đoàn giám sát của Uỷ ban MTTQ huyện giám sát tại xã Quyết Thắng

 

Xác định được tầm quan trọng của công tác này, ngay từ đầu năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giám sát, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và tổ chức thực hiện có hiệu quả với các hình thức giám sát theo quy định của pháp luật.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Thực tiễn công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thời gian qua đã có nhiều kết quả tích cực, được cấp ủy Đảng và Nhân dân đánh giá cao góp phần vào việc phát hiện những điểm chưa tốt, còn hạn chế để kiến nghị khắc phục.

 

Với phương châm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ huyện đã tập trung vào các lĩnh vực, nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, những vấn đề dư luận quan tâm. Cụ thể trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, hoạt động tư pháp và những lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng như: xây dựng nông thôn mới; chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn lao động; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động…Từ đầu năm đến nay, Uỷ ban MTTQ huyện đã tổ chức được 04 cuộc giám sát tập trung 03 nội dung: giám sát việc thực hiện pháp luật về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp năm 2021; giám sát công tác quản lý môi trường gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 – 2020; giám sát cán bộ, đảng viên đối với cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện năm 2021.

 

Cùng với hoạt động giám sát, công tác phản biện xã hội được MTTQ huyện quan tâm triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. MTTQ đã chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn  chủ trì, phối hợp tổ chức 30 hội nghị phản biện xã hội về các chủ trương, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội; tham gia góp ý và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Qua đó, đã phát huy được vai trò của các tổ chức thành viên, Hội đồng tư vấn trong hoạt động phản biện xã hội. Hoạt động phản biện xã hội đã tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia vào quá trình xây dựng các chính sách, quy định và các đề án, dự án, chương trình của địa phương có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Qua đó, góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng các chính sách, quy định và các đề án, dự án khi ban hành, phù hợp với thực tiễn, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

 

Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội  đã và đang phát huy được hiệu quả thiết thực trong một số lĩnh vực được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm. Trong thời gian tới Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục chủ động, tích cực làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hàng năm; chú trọng lựa chọn nội dung giám sát, phản biện tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân; những vấn đề Nhân dân có nhiều bức xúc, kiến nghị, phản ánh.

 

Bùi Văn Quang (PCT UBMTTQ VN huyện)

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT