Chính trị

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Sáng ngày 10/9/2021, đồng chí Quách Đình Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự sinh hoạt tại chi bộ xóm Pheo, Đảng bộ xã Văn Nghĩa. Về phía Đảng ủy xã Văn Nghĩa có đồng chí Bùi Văn Nhịu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí đảng viên trong chi bộ

 

1

 

Đồng chí Quách Đình Sơn- UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự sinh hoạt tại chi bộ xóm Pheo, Đảng bộ xã Văn Nghĩa

 

Chi bộ xóm Pheo có tổng số 16 đảng viên, chính thức: 15 đồng chí, dự bị: 01 đồng chí. Trong những tháng đầu năm 2021, Chi bộ đã tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo nhân dân tích cực tham gia phong trào xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội, cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới", tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy các cấp tới đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các hoạt động tại cơ sở.

 

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Quách Đình Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy ghi nhận và đánh giá công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của chi bộ xóm Pheo đảm bảo đúng quy định, thảo luận dân chủ, có ý thức đoàn kết thống nhất trong chi bộ.

 

Đồng chí nhấn mạnh cần chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về chất và lượng; quản lý tốt đảng viên đi làm ăn xa. Chi bộ và các đồng chí đảng viên phải nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Gắn việc sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực.

 

Các đồng chí đảng viên trong chi bộ tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Văn Nghĩa khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đảng viên có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học tập và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ chi bộ giao. Cấp ủy có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên.

 

Thùy Nương (Ban Tổ chức Huyện ủy)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT