Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Mới đây Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 quy định quy trình xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức (Hệ thống).

VPDT

Theo đó, Thông tư này quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư bao gồm: quản lý văn bản điện tử đến, quản lý văn bản điện tử đi, lập và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan; chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử; áp dụng đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014; khuyến khích các cơ quan, tổ chức khác và cá nhân áp dụng các quy định tại Thông tư này.

 

Việc quản lý văn bản đến trong các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước phải bảo đảm yêu cầu: Tất cả văn bản đến cơ quan, tổ chức phải được đăng ký vào Hệ thống; số đến của một văn bản đến là duy nhất trong hệ thống quản lý văn bản đến của cơ quan, tổ chức; xác nhận văn bản đến đúng địa chỉ; xác định đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giải quyết văn bản đến của cơ quan, tổ chức tiếp nhận văn bản; giải quyết văn bản đến kịp thời, đúng thời hạn quy định.

 

Việc quản lý văn bản đi trong các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước phải bảo đảm yêu cầu: Tất cả văn bản đi của cơ quan, tổ chức phải được đăng ký vào Hệ thống; số của một văn bản đi là duy nhất trong hệ thống quản lý văn bản đi của cơ quan, tổ chức; xác nhận văn bản đi đúng địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng và thẩm quyền giải quyết; bảo đảm văn bản được chuyển giao toàn vẹn, an toàn trong môi trường mạng; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ, trừ yếu tố thể thức về ký số của người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư này.

 

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành có chức năng quản lý hồ sơ điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức phải bảo đảm quản lý văn bản điện tử của cơ quan, tổ chức đúng quy định; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng theo quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm phân quyền cho các cá nhân truy cập và Hệ thống; bảo đảm tính xác thực, độ tin cậy của tài liệu, dữ liệu lưu hành trong Hệ thống.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/03/2019.

 

 

Bùi Mai                

 

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

(LSĐT) – Sáng ngày 22/01, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo phòng chuyên môn Sở Nội vụ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn.

 IMG 9807

Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm 2018, UBND huyện đã phát động các phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức thi đua mang lại hiệu quả thiểt thực, thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia. Thông qua các phong trào thi đua, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”, “Xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh”,… tiếp tục được phát động với nhiều nội dung và phương pháp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đã có nhiều tấm gương điển hình về cải tạo vườn tạp, trồng trọt, chăn nuôi; phong trào “Lao động với năng suất, chất lượng, hiệu quả, lao động sáng tạo” được đông đảo cán bộ, công nhân lao động hưởng ứng sôi nổi; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước được thực hiện đúng quy định. Trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội, các phong trào thi đua về giáo dục – đào tạo như “Dạy tốt, học tốt”, “Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng”… đã thu hút đông đảo đội ngũ thầy và trò ở tất cả các cấp học, bậc học tham gia; tiếp tục phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua trong ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền rộng khắp trên địa bàn huyện. Các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang tiếp tục được duy trì thường xuyên, điển hình là phong trào “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các phong trào thi đua trong lĩnh vực cải cách hành chính; phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; phong trào thi đua trong công tác chính sách xã hội cũng đã đem lại nhiều kết quả thiết thực.

Tổng kết công tác khen thưởng năm 2018, toàn huyện có 01 đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba, 01 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 19 tập thể, 10 cá nhân, 10 hộ gia đình; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 06 tập thể. Chủ tịch UBND huyệntặng Giấy khen cho 08 đơn vị đạt giải nhất khối thi đua của huyện; 12 đơn vị đạt giải Nhì và 16 đơn vị đạt giải Ba; tặng Danh hiệu thi đua cho 23 tập thể lao động tiên tiến, 74 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở , 92 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; tặng Giấy khen cho 04 cá nhânthuộc các tổ chức Hội đặc thù. Ngoài ra, trong năm có 75 tập thể và 363 cá nhân được khen thưởng theo các chuyên đề; 12 cá nhân được khen thưởng đột xuất.

 

 IMG 9816

Nhân dân và cán bộ xã Vũ Lâm được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba

 

 IMG 9822

Hội Khuyến học huyện nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

 IMG 9838

Đ/c Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể đạt giải Nhất khối thi đua

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 

 IMG 9853

Đ/c Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện, phát động phong trào thi đua năm 2019

 

Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã triển khai kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020Với phương châm hành động Chính phủ đưa ra năm 2019 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả". Theo đó, về mục tiêu tổng quát trong phát triển kinh tế của huyện là tiếp tục khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tếphát triển văn hóa - xã hội, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, thực hiện kế hoạch; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí;giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của nhân dân; tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019./.

 

Thanh Hoa

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

(LSĐT) - Ngày 08/01/2019, đồng chí Quyền Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Điệp đã chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND huyện với các cơ quan, đơn vị chuyên môn. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện; lãnh đạo phòng Y tế, Chi cục Thuế, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

 

 IMG 9666

Toàn cảnh họp thường kỳ tháng 01/2019

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày dự thảo Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của huyện. Các đồng chí thành viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của huyện; nêu lên những hạn chế, khó khăn của ngành trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đăng ký thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, bứt phát trong năm 2019.

 

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020Mục tiêu tổng quát trong phát triển kinh tế của huyện là tiếp tục khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, thực hiện kế hoạch; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

 

Dự thảo kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của huyện đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với nâng cao năng suất lao động; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Quyền Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành chuyên môn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và những năm tiếp theo. Tiếp tục bổ sung các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực để hoàn chỉnh kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của huyện./.

 

Thanh Hoa

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 

 

(LSĐT) - Chiều ngày 03/01/2019, UBND huyện Lạc Sơn đã tổ chức Công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Chanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

 ThanhlapTTVHTTTT

Đ/c Bùi Văn Chanh - UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc cho Ban Giám đốc Trung tâm

 

Thực hiện Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thôngtrực thuộc UBND huyện, thành phố tỉnh Hòa Bình. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn bố trí nhân sự, tổ chức sát nhập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Sơn.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện; chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, kỹ thuật của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn. Thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng các loại tài liệu theo quy định của pháp luật; xây dựng hình thành thói quen đọc trong nhân dân, tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thôngchính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019.

Phát biểu tại buổi công bố, đ/c Bùi Văn Chanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo cùng tập thể đơn vị xây dựng một tập thể đoàn kết, nhất trí cao, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là phục vụ nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và thông tin truyền thông của người dân trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ban Giám đốc Trung tâm cần sớm xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chuyên môn và từng cán bộ, viên chức để thực hiện nhiệm vụ được giao; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong huyện tổ chức cho nhân dân đón Tết vui vẻ, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm./.

 

Nguyễn Tuyết (Trung tâm VHTT&TT)

Văn bản mới

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

TLkyhophdnd

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13881711
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3299
2268
14661
4486606
47835
40466
13881711

Your IP: 34.231.247.88
2022-05-28 20:56

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction