Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Chiều 23/11, đồng chí Bùi Văn Lịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội thảo lấy ý kiến lần 3 về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Kía – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

DcLinh-23-11-20

Đồng chí Bùi Văn Lịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021- 2025 gồm 03 phần: Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện 5 năm 2016-2020; Phần thứ hai: Dự báo các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2021 - 2025; Phần thứ ba: Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội huyện 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Trong quá trình xây dựng, UBND huyện đã chủ trì phối hợp với cơ quan tư vấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Sau đó, đã tổ chức lấy 02 hội thảo lấy ý kiến tham gia của các địa phương, đơn vị để bổ sung hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch. Hội thảo lần này là hội thảo lần thứ 3, cũng là lần hội thảo cuối cùng lấy ý kiến để hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020, từ đó nêu lên những nhân tố cần phát huy, vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong giai đoạn tới; nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XXVII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, như: Tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân đạt12%/năm; thu ngân sách nhà nước đạt 170 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa 15%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%/năm; đến năm 2025; 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Tại hội thảo đã có 13 lượt ý kiến, tập trung đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể với tình hình thực tế của huyện và phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, của thế giới; các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch; nhằm tạo điều kiện, tiền đề để tăng tốc cho những năm sau, nhằm hoàn thành các mục tiêu và Nghị quyết Đại hội XXVII Đảng bộ huyện đã đề ra.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Lịnh đánh giá cao những ý của đại diện cơ quan, đơn vị và chuyên gia. Đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn, cơ quan chuyên môn của huyện trên cơ sở ý kiến thảo luận, khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện, đảm bảo, đầy đủ tính thực tiễn và có tính khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung Kế hoạch. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để kế hoạch được triển khai đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu; góp phần thực hiện, khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh phát triển KT - XH của địa phương./.

 

 

Bùi Mai                           

 

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13762834
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
5434
5046
25598
4340270
79723
104556
13762834

Your IP: 54.224.117.125
2022-01-20 23:38

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction