Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) – Sáng ngày 03/7/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Hành – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

IMG-8258

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày và thảo luận vào Báo cáo tình hình phát triển KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản thực hiện đúng tiến độ và đạt kế hoạch đề ra; chỉ đạo tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.071 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 361 tỷ đồng. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được khởi công và đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 31.980 triệu đồng; tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 439.595 triệu đồng; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 437.415 triệu đồng. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm thực hiện, đến hết tháng 5 năm 2020, có 25 dự án được cấp phép đầu tư trên địa bàn huyện. Thực hiện kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất và giao đất để thực hiện các công trình. Tập trung kiểm đếm, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Hồ Chứa nước Cánh Tạng, tính đến hết ngày 10/6//2020, đã bàn giao đất cho dự án được 161,6 ha; số tiền giải ngân được 175/461 tỷ đồng.

IMG-8267

Tại Hội nghị đã có 11 ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương

Chỉ đạo các lực lượng chủ động phối hợp, ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ về an sinh xã hội; tổ chức chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Tăng cường tuyên truyền, triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính. Triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo đúng quy định; kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác quốc phòng – an ninh cơ bản được đảm bảo, thực hiện theo đúng quy định. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành cần phải chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020; tiếp tục tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tập trung tăng nguồn thu ngân sách; làm tốt công tác quy hoạch, GPMB để triển khai các dự án. Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện.

IMG-8261

Đ/c Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: tập trung chỉ đạo sản xuất theo đúng thời vụ, chủ động phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai. Về công nghiệp – dịch vụ, tích cực tham mưu các giải pháp nhằm thu hút đầu tư vào địa bàn, thường xuyên đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; tăng cường quảng bá, phát triển du lịch. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án; chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải. Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tham mưu tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thông. Tập trung làm tốt các nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện./.

 

Thanh Hoa

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12742877
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3538
6680
39456
3305515
65858
174429
12742877

Your IP: 34.239.157.140
2021-06-13 13:36

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction