Chỉ đạo điều hành

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Cục Thuế tỉnh ban hành Văn bản số 1750/CT-NVDTPC, ngày 15/4/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, ngày 8/4/2020 của Chính phủ.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Thuế

 

Cục Thuế tỉnh đề nghị các phòng, Chi cục Thuế các huyện, khu vực tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thuộc trường hợp được gia hạn thực hiện các thủ tục để được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định; trong đó cần lưu ý về thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Công khai địa chỉ, hình thức tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Tập trung giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT trong quá trình thực hiện các thủ tục để được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; giải đáp kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất. Theo đó:

Đối với tổ chức, doanh nghiệp (DN) thuộc trường hợp được gia hạn về nộp tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế các tháng 3, 4, 5, 6/2020 (đối với trường hợp kê khai GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, II/2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý), thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cụ thể: Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020; thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020; thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020; thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020; thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I/2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020; thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II/2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.

Về gia hạn nộp thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp của quý I, II/2020, thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Lưu ý, trường hợp DN, tổ chức đã nộp số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào NSNN, thì được điều chỉnh số thuế TNDN đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác. Người nộp thuế lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC, ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính) kèm theo chứng từ nộp thuế, hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế.

Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31/12/2020.

Về tiền thuê đất: Tổ chức, DN, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020 (NNT nộp tiền thuê đất kỳ 1 chậm nhất ngày 31/10/2020).

Cục Thuế tỉnh đề nghị NNT khẩn trương gửi hồ sơ gia hạn tiền nộp thuế, tiền thuê đất đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý từ nay đến ngày 30/7/2020, để được hưởng ưu đãi theo quy định, nếu NNT gửi hồ sơ đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này./.

 
 
 
 
Bùi Mai                   
 

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai