Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) – Ngày 03/3/2020, UBND huyện tổ chức họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, thành viên UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

IMG 6684

Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

 

Tháng 02/2020, UBND huyện tập trung chỉ đạo công tác sản xuất vụ chiêm xuân, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02 năm 2020 đạt 186 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 382 tỷ đồng, đạt 17,85% kế hoạch năm.Giá trị sản xuất CN-TTCN tháng 02 năm 2020 đạt 57 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 118 tỷ đồng, đạt 16,39% kế hoạch năm.Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6.601 triệu đồng; tổng thu ngân sách địa phươngđạt 71.083 triệu đồng; tổng chi ngân sách địa phương đạt 59.039 triệu đồng. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, chỉ đạo ngành y tế kịp thời triển khai các văn bản của cấp trên về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế cho việc khám và điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện và chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo; ban hành Kế hoạch, xây dựng phương án cụ thể để kiểm soát tốt nhất dịch bệnh. Đến hết tháng 02/2020, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào nhiễm dịch bệnh Covid-19.Tăng cường công tác quản lý các hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện, chỉ đạo các đơn vị tạm dừng các hoạt động văn hóa, lễ hội tập trung đông người trước diễn biến của dịch bệnh. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người nghèo, gia đình chính sách. Công tác quốc phòng, an ninh cơ bản đảm bảo ổn định.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ công tác của ngành năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất vụ chiêm xuân, tăng cường bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, tiếp tục làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án.

Các ngành, địa phương chủ động bám sát tình hình dịch bệnh Covid-19, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.Triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 một cách khẩn trương, chủ động, hiệu quả. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở./.

 

Thanh Hoa

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10959972
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2358
5978
21796
1507383
93910
149458
10959972

Your IP: 3.235.107.209
2020-08-12 10:12

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction