Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) – Sáng ngày 08/02/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị.

 

IMG 5975

Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm 2019, trước những khó khăn, thách thức của tình hình trong và ngoài nước, diễn biến bất thường của thời tiết, tình hình dịch bệnh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực vượt qua khó khăn, kết quả đã có 21/22 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân/năm đạt 12,06%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, các chính sách xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, tổ chức Đại hội đảng các cấp, Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Năm 2020, UBND huyện sẽ triển khai 05 nhóm giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành, cụ thể: (1) Nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất lao động; (2) Nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; (3) Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (4) Tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; (5) Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

 

IMG 5980

 

Đ/c Bùi Văn Khánh - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, trình bày Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Bùi Văn Huân – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT triển khai Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch định hướng sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2019 – 2020 trên địa bàn huyện. UBND các xã, thị trấn căn cứ Quyết định của UBND huyện sẽ giao chỉ tiêu đến cơ sở; đồng thời đôn đốc, kiểm tra, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

 

IMG 5990

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong năm 2020. Năm 2020 sẽ có những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhiều nhiệm vụ quan trọng Huyện ủy – HĐND – UBND huyện cần chỉ đạo thực hiện. Do đó, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của cấp trên; xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao. Dịp Tết nguyên đán năm 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm, chăm lo đời sống cho bà con nhân dân; thăm hỏi, thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo vui tươi, lành mạnh và có ý nghĩa; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự.

 

IMG 5997

 

 Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Điệp, phát biểu kết luận

 

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần chủ động tham mưu, triển khai các giải pháp tại kế hoạch chỉ đạo, điều hành của huyện để sớm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020. Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung triển khai các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2020. Các xã, thị trấn triển khai sản xuất vụ chiêm xuân 2019 – 2020 đảm bảo kế hoạch…/.

 

Thanh Hoa

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12029680
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4268
6424
29228
2597935
159668
198183
12029680

Your IP: 54.208.73.179
2021-01-28 14:35

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction