Chỉ đạo điều hành

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) – Ngày 19/11/2019, đồng chí Bùi Văn Chanh – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị bàn giải pháp thực hiện một số chỉ tiêu Văn hóa – Xã hội khó đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện và các ngành, đoàn thể; lãnh đạo UBND và Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 

IMG 5112

Toàn cảnh Hội nghị

 

Các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các ngành chuyên môn báo cáo thực trạng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa – xã hội của huyện, bao gồm: chỉ tiêu xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, các chỉ tiêu danh hiệu văn hóa, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, công tác phổ cập giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Theo đó, công tác chỉ đạo xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh đã được các cấp, các ngành phối hợp chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong những năm qua; cùng với sự hỗ trợ của Ngân hàng CSXH, các Tổ chức Phi chính phủ đang hoạt động trên địa bàn huyện đã hỗ trợ về vật liệu, vay vốn để người dân xây dựng công trình, giúp người dân từng bước xóa bỏ thói quen lạc hậu để giữ gìn vệ sinh, phòng tránh dịch bệnh và đóng góp tích cực vào Chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác phổ cập giáo dục cơ bản hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia đã được chỉ đạo sát sao, tuy nhiên việc xây dựng công trình vệ sinh tại các đơn vị trường còn khó khăn về nguồn vốn vì số lượng lớn. Công tác bình xét các danh hiệu văn hóa và điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2019 đã cơ bản đã hoàn thành.

 

 

IMG 5118

Các đại biểu phát biểu thảo luận

 

 IMG 5121

Đ/c Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện, phát biểu kết luận hội nghị

 

Với 9 ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã kết luận và giao nhiệm vụ cho các ngành, cụ thể: tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân nhằm thực hiện đạt kế hoạch các chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa – xã hội; các cơ quan, đơn vị cần rà soát tổng thể kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nêu được hạn chế, tồn tại và đề xuất giải pháp thực hiện; các đoàn thể, tổ chức hội triển khai đến toàn thể hội viên cơ sở để phối hợp, thực hiện các nội dung. UBND các xã, thị trấn cần nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, văn hóa; tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình, quan tâm chỉ đạo để nhân rộng các mô hình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa,… phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra./.

 

Thanh Hoa

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT