Chỉ đạo điều hành

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

NỘI DUNG

 29/TB-UBND  11/4/2019

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Huy Nhuận tại cuộc họp bàn, thống nhất triển khai công tác di dời một cộng trình hạ tâng diện lực, viễn thông thực hiện thi công xây dựng công trình Hồ chức nước cánh tạng.                                             

                                     (XEM CHI TIẾT)   

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai