Chỉ đạo điều hành

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

NỘI DUNG

 38/TB-UBND  06/05/2019

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị thống nhất triển khai phối hợp hoạt động Bộ phận TN & TKQ huyện theo cơ chế 4 tại chỗ

 

                                                                                  (XEM CHI TIẾT)   

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai