Chỉ đạo điều hành

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

NỘI DUNG

 51/TB-UBND  05/06/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Điệp tại cuộc họp thường trực UBND huyện.

 

 

                                                                                   (XEM CHI TIẾT)   

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai