Chỉ đạo điều hành

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ngày 24/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 787/UBND-NNTN về tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

huy lon hbinh

Tiêu hủy lợn chết do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Đến thời điểm tháng 5/2019, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang xảy ra và diễn biến phức tạp khó kiểm soát. Dịch đã xuất hiện tại 18 xã, phường của 4 huyện, thành phố (Lương Sơn 13 xã, thị trấn; Lạc Sơn 02 xã; Lạc Thủy 01 xã; thành phố Hòa Bình 01 phường, 01 xã) làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất chăn nuôi và cuộc sống của người dân.

Do đó, Ngày 24/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 787/UBND-NNTN về tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Nội dung Công văn,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các cơ chế triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cụ thể:

1. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quán triệt phương châm: "phòng, chống dịch như chống giặc”. Cần phải thay đổi cách thức điều hành công tác phòng chống dịch: "phòng là chính, cơ sở và người dân là chính", phải chủ động, cụ thể và quyết liệt hơn nữa, không đợi đến khi có dịch mới triển khai công tác phòng, chống; không được chủ quan để gây thiệt hại quá lớn cho người chăn nuôi.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời rà soát, điều chỉ, bổ sung và tổ chức thực hiện quyết liệt kế hoạch ứng phó bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, không để bùng phát dịch, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, môi trường và sức khỏe của người dân.; Chủ động bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi, kinh phí chi trả thù lao phù hợp rõ ràng, chặt chẽ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh; phải có phương án cụ thể để tiêu hủy lợn bị bệnh phù hợp với các cấp độ xảy ra, huy động các lực lượng của địa phương đủ mạnh tham gia hỗ trợ khi cần thiết để tổ chức phòng, chống dịch.

3. Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh, Giám đốc Các Sở, Ban, ngành: Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh tiếp tục thành lập các đoàn công tác đến từng địa phương để kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương tái cấu trúc ngành chăn nuôi, phát triển đa dạng các loại vật nuôi như gia súc ăn cỏ, gia cầm, thủy sản...để bù đắp khi thiếu hụt sản phẩm thịt lợn nhằm phục vụ tốt đời sống nhân dân.

 Các Sở, Ban, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các Ban; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 

 

Bùi Mai (TH)

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai