Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Chiều ngày 16/7, dưới sự điều hành của các đồng chí Chủ tọa, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu cử các chức danh, chức vụ; biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết, bế mạc Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

images

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức danh, chức vụ mới

Tại cuộc họp, 55/59 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp đã tiến hành bỏ phiếu về việc miễn nhiệm và bầu cử các chức vụ. Kết quả cụ thể:

Các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh, chức vụ

55/55 phiếu đồng ý/59 tổng số đại biểu đồng ý về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Minh Quang, nguyên UV BTV Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

55/55 phiếu đồng ý/59 tổng số đại biểu đồng ý về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội và Dân tộc, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Hoàng Thanh Mịch, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

55/55 phiếu đồng ý/59 tổng số đại biểu đồng ý về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Trần Đăng Ninh, UV BTV Tỉnh ủy do chuyển công tác và giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy.

55/55 phiếu đồng ý/59 tổng số đại biểu đồng ý về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Văn Toàn, UV BTV Tỉnh ủy do chuyển công tác và giữ chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

55/55 phiếu đồng ý/59 tổng số đại biểu đồng ý bầu ông Hoàng Văn Đức, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

55/55 phiếu đồng ý/59 tổng số đại biểu đồng ý bầu ông Nguyễn Văn Toàn, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội và Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

48/55 phiếu đồng ý/59 tổng số đại biểu đồng ý bầu ông Bùi Văn Khánh, Tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

51/55 phiếu đồng ý/59 tổng số đại biểu đồng ý bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Chánh Văn Phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh giữ chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

55/55 phiếu đồng ý/59 tổng số đại biểu đồng ý bầu ông Hoàng Thanh Mịch, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức danh Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức danh, chức vụ mới

Các đại biểu đã tiến hành biểu quyết và thông qua 5 Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết về quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí, mức thu và tỷ lệ phần trăm trích nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND; Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước và số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình; Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014- 2020; Nghị quyết về điều chỉnh nâng mức hỗ trợ hàng tháng đối với cộng tác viên dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh về công tác an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; nghe báo caó kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh đã chất vấn. Về cơ bản, các vấn đề đã được giải trình và làm rõ tại kỳ họp. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận và nhất trí thông qua 14 Nghị quyết, trong đó có 5 Nghị quyết về kinh tế - xã hội và 9 Nghị quyết về công tác cán bộ của HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Đây là những chính sách và quyết định quan trọng, cụ thể hóa các Nghị quyết của Tỉnh ủy, là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai, thực hiện nhằm thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện nhất quán mục tiêu kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Sau kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, tiếp tục cải thiện, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri./.

Nguồn:http://hoabinh.gov.vn/

 

 

Văn bản mới

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11493584
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4957
5628
28011
2061689
187913
226503
11493584

Your IP: 18.234.97.53
2020-10-29 22:14

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction