Chỉ đạo điều hành

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Sáng ngày 18/11, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề thảo luận, thông qua dự thảo các văn bản trình kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và bàn một số nội dung liên quan. Đồng chí Bùi Văn Dương – Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Bùi Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

dhihgidhiog

 

Hội nghị chuyên đề thảo luận, thông qua dự thảo các văn bản trình kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và bàn một số nội dung liên quan

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Dương – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thường thứ 4, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2022 là một trong hai kỳ họp quan trọng nhất trong năm 2021. Tại Kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo của UBND huyện: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND huyện khóa XX; và các báo cáo chuyên đề có liên quan…

 

Vì vậy để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đồng chí Ủy viên UBND huyện, các cơ quan có liên quan nghiên cứu, góp ý, chỉnh sửa, bổ sung vào các văn bản trình tại Hội nghị và gửi lại Văn phòng HĐND và UBND huyện để phối hợp với cơ quan tham mưu tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn chỉnh lại văn bản. Đối với các cơ quan được giao tham mưu xây dựng văn bản tiếp thu ý kiến chỉnh sửa, bổ sung của các đồng chí Ủy viên UBND huyện và các cơ quan, đơn vị góp ý. Hoàn thiện các văn bản gửi Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp.

 

Sau hội nghị này, Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, chỉnh sửa các văn bản trình kỳ họp để thông qua tại cuộc họp sắp tới của UBND, trước khi trình HĐND huyện./.

 

Quách Hiếu

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT