Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Năm 2019, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, thực hiện tốt phương châm lấy “xây” để “chống”; chủ động bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.

Sáng 13/2, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Tham dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo của Quân ủy Trung ương về công tác thông tin tuyên truyền truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

Năm 2019, các đơn vị trong toàn quân tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình sẽ được đẩy mạnh; đồng thời các đơn vị thực hiện tốt việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Các chương trình tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng sẽ được đổi mới nội dung, hình thức, tăng thời lượng; mở chuyên mục mới, cải tiến các trang chuyên đề theo hướng chuyên sâu tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, đấu tranh phòng chống "diễn biến hòa bình"; tuyên truyền về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; các điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hoạt động của bộ đội giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; các sự kiện đối ngoại quốc phòng tiêu biểu; những đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam trên các diễn đàn song phương, đa phương, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hợp tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, thực hiện tốt phương châm lấy “xây” để “chống”; chủ động bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, địa bàn, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, các ấn phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí; ngăn chặn hiệu quả sự thẩm lậu các tài liệu, sản phẩm độc hại vào các cơ quan, đơn vị quân đội.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủ động xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, không để diễn biến tư tưởng tiêu cực và đơn thư khiếu nại tố cáo nặc danh, mạo danh với dụng ý xấu trong nội bộ; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền của Quân ủy Trung ương đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, văn hóa; ban hành các văn bản chỉ đạo, đề án, kế hoạch, hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp được dư luận trong nước, quốc tế quan tâm; kịp thời định hướng tư tưởng, thống nhất dư luận trong cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị và cơ quan báo chí đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giữ vững sự ổn định trong đơn vị; chủ động thông tin tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, kịp thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Cơ quan chức năng các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thông tin, tuyên truyền; duy trì có nền nếp chế độ giao ban, họp báo nhằm cung cấp thông tin về hoạt động quân sự, quốc phòng, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội./.

 

 

Theo: Dangcongsan.vn

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

(LSĐT) - Sáng ngày 23/01/2019, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Đại tá Trịnh Văn Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị.

 Tongketphongtraotoandan

Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm 2018, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện giảm so với năm 2017; tỉ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt 93,5%; đã phát hiện 16 vụ, bắt 16 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; lập 45 hồ sơ cưỡng bức cai nghiện, cưỡng chế 17 người đưa vào cơ sở cai nghiện; vận động thu hồi 85 khẩu súng các loại; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ chức tuyên truyền đến trên 7.800 lượt cán bộ và nhân dân, lập biên bản 1.063 trường hợp vi phạm, xử phạt 945 trường hợp; duy trì có hiệu quả 12 mô hình với 1.882 đơn vị mô hình tự quản về an ninh trật tự, chú trọng làm tốt công tác tranh thủ người có uy tín và công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu của nhân dân...

Tại Hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện. Hội nghị cũng đã tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 đối với các cơ quan, đơn vị.

 GiaouocthiduaCA

Đại diện các Cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tá Trịnh Văn Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; chỉ đạo, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chương trình, Kế hoạch của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tổ chức lồng ghép vào các chương trình khác tại các khu dân cư, tuyên truyền, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Lực lượng Công an huyện, Công an xã chủ động, nắm chắc, dự báo tình hình, giữ vững vai trò nòng cốt tham mưu tích cực cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn. Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tăng cường công tác quản lý hành chính, nhân khẩu, hộ khẩu; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 11/11/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Bùi Văn Nhật (Công an huyện)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

(LSĐT) - Chiều ngày 21/01/2019, Công an huyện Lạc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Trịnh Văn Cường - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị của huyện. Đồng chí Đại tá Đỗ Huy Bốn - Bí Thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện.

Năm 2018, Công an huyện Lạc Sơn đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo 09 huyện để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 IMG 2259

Đồng chí Đại tá Trịnh Văn Cường - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Tội phạm giảm so với năm 2017; tỉ lệ điều tra khám phá đạt 93,5%; đã phát hiện 16 vụ, bắt 16 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; lập 45 hồ sơ cưỡng bức cai nghiện, cưỡng chế 17 người đưa vào cơ sở cai nghiện; vận động thu hồi 85 khẩu súng các loại; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ chức tuyên truyền đến trên 7.800 lượt cán bộ và nhân dân, đã lập biên bản 1.063 trường hợp vi phạm, xử phạt 945 trường hợp; duy trì có hiệu quả 12 mô hình với 1.882 đơn vị mô hình tự quản về an ninh trật tự, chú trọng làm tốt công tác tranh thủ người có uy tín, công tác quản lý giam giữ, công tác tái hòa nhập cộng đồng và công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu của nhân dân...

Năm 2019, Công an huyện tiếp tục tham mưu, triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện 8 nhóm giải pháp: Tập trung thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về công tác cán bộ, bố trí, sắp sếp tổ chức, bộ máy Công an huyện theo hướng "Huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở"; từng bước bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã, thị trấn. Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an huyện thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh các quy định về cơ chế, quy chế, quy trình làm việc; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tối đa hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới trong CAND. Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Chủ động thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh xã hội, tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT, đảm bảo ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, bảo vệ bí mật nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khủng bố; công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỷ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự; trong đó trú trọng vào 4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và triển khai, thực hiện có hiệu quả Chủ đề công tác năm 2019 "Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở"; phương châm hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; bám địa bàn, bám cơ sở, vì Nhân dân phục vụ".

 IMG 2264

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 12 đồng chí

 

Với những thành đã đạt được, trong năm 2018 có 10 lượt tập thể, 26 cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó 02 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 12 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở./.

 

Bùi Văn Nhật (Công an huyện)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

(LSĐT) - Ngày 18/01, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Cao Viết Lực – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện.

 TongketVKS

Toàn cảnh hội nghị

 

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về công tác tư pháp; Chỉ thị về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2018 và kế hoạch công tác. Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực như: công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được quan tâm ngay từ khi có tin báo; kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố và quá trình điều tra, hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung; kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, không để xảy ra tình trạng khởi tố oan sai, bỏ lọt tội phạm; các vụ án truy tố đúng thời gian theo quy định, không để xảy ra trường hợp viện kiểm sát truy tố tòa tuyên không phạm tội. Kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam, không có trường hợp bắt, giữ hình sự sau đó phải trả tự do hoặc xử lý hành chính. Phối hợp tốt với Tòa án nhân dân huyện trong giải quyết các vụ việc dân sự, chú trọng công tác kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án để kịp thời phát hiện các vi phạm để yêu cầu khắc phục. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự bảo đảm chất lượng và hiệu quả, chú trọng kiểm sát phân loại án dân sự, việc kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật, không có đơn thư tồn đọng, quá hạn.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên về chức năng của ngành theo quy định Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; triển khai thi hành các bộ luật, luật sửa đổi bổ sung liên quan đến lĩnh vực hoạt động tư pháp và thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành; nâng cao chất lượng công tác tổng hợp. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, dân sự. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-VKSTC, ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra”, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung, không bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, lập hồ sơ, kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa.

Tại hội nghị cũng đã tuyên dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018./.

 

Nguyễn Đào (Trung tâm VHTT&TT)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

(LSĐT) - Sáng 21/01, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lạc Sơn tổ chức chào mừng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2018. Tham dự có các đồng chí Lữ Đoàn 144/BTTM; lãnh đạo Trung tâm tư vấn học nghề tại Hòa Bình; lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện và 41 quân nhân tham gia huấn luyện tại Lữ Đoàn 144/ BTTM, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

 IMG20190121095812

Toàn cảnh buổi chào mừng quân nhân xuất ngũ

 

Qua thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, các quân nhân xuất ngũ đã phát huy truyền thống con em Lạc Sơn anh hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian này trở về quê hương, các quân nhân quyết tâm phát huy ý chí của anh bộ đội cụ Hồ, sống và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục cống hiến công sức cho xã hội.

 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện đã chúc mừng các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, đồng thời động viên các đồng chí tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ nhiều hơn nữa cho địa phương./.

 

Thúy Chư (Trung tâm VHTT&TT)

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10318355
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1768
2968
18312
911545
10476
100192
10318355

Your IP: 35.175.121.230
2020-04-04 14:12

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction