Nội chính - An ninh - Quốc phòng

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 04/8, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết về giải thể phòng Y tế, chuyển chức năng quản lý Nhà nước về Y tế về Văn phòng HĐND và UBND huyện. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Lịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Minh Tiến – Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

 TraoQD PVPPhuc

 

Đồng chí Bùi Văn Lịnh - Chủ tịch UBND huyện trao quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện cho đồng chí Bùi Thị Phức

 

Tại hội nghị, UBND huyện đã công bố Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về giải thể phòng Y tế huyện, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn.

 

Đề án của UBND huyện về giải thể phòng Y tế, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn nêu: Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Bảo đảm sự tinh gọn, hợp lý, hiệu quả theo vị trí việc làm; Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương. Đồng thời cụ thể hóa các quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Từ những vấn đề nêu trên thì việc giải thể Phòng Y tế chuyển chức năng quản lý nhà nước về y tế về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là thật sự cần thiết. Về nhân sự, sau khi giải thể phòng Y tế, Chuyển 02 biên chế cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện để thực hiện theo chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực y tế.

 

Tại hội nghị, UBND huyện cũng đã công bố Quyết định số 5930/QĐ-UBND, ngày 04/8/2021 Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện đối với đồng chí Bùi Thị Phức - nguyên Phó Trưởng phòng Y tế cũ.

 

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Bùi Văn Lịnh - Chủ tịch UBND huyện đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Bùi Thị Phức, đề nghị đồng chí khi nhận nhiệm vụ tại Văn phòng HĐND - UBND huyện tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lịnh – Chủ tịch UBND huyện đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện đề nghị, sau khi giải thể phòng Y tế, chuyển chức năng quản lý Nhà nước về y tế về Văn phòng, đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức Phòng Y tế theo thẩm quyền quy định; sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của đơn vị trong đó cần bổ sung vị trí việc làm quản lý nhà nước về y tế đảm bảo quy định./.

 

 

 

 

 

Bùi Mai                  

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai