Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 14/9/2020, Ủy ban nhân dân huyện có Thông báo số 138/TB-UBND, về việc thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất và viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng năm 2020. Theo đó, Chỉ tiêu tuyển dụng vào Trung tâm phát triển quỹ đất là 07 chỉ tiêu và Chỉ tiêu tuyển dụng vào Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện là 14 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

ANH DAI DIEN TUYEN DUNG VC2020

 

* Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu, trong đó:

Trung tâm Phát triển quỹ đất: 07 chỉ tiêu:

- 02 chỉ tiêu, trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Quản lý đất đai (vị trí việc làm Nghiệp vụ Giải phóng mặt bằng);

- 02 chỉ tiêu, trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên thiên nhiên; Kỹ thuật hạt nhân ứng dụng và vật lý môi trường (vị trí việc làm Nghiệp vụ Quản lý và phát triển quỹ đất);

- 01 chỉ tiêu, trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Quản lý đất đai (vị trí việc làm Kế hoạch - Tổng hợp);

- 01 chỉ tiêu, trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán (vị trí việc làm Kế toán);

- 01 chỉ tiêu, trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ; Quản lý đất đai; Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng (vị trí việc làm Văn thư).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: 14 chỉ tiêu:

- 05 chỉ tiêu, trình độ Đại học trở lên, các chuyên ngành Xây dựng; xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật công trình xây dựng; Tin học Xây dựng; Kỹ thuật xây dựng; (vị trí việc làm Quản lý kỹ thuật công trình dân dụng; công trình công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật);

- 03 chỉ tiêu, trình độ Đại học trở lên, các chuyên ngành Xây dựng cầu, đường bộ; Kỹ thuật công trình xây dựng; (vị trí việc làm Quản lý kỹ thuật công trình giao thông);

- 03 chỉ tiêu, trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi; (vị trí việc làm Quản lý kỹ thuật công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; công trình thủy lợi);

- 01 chỉ tiêu, trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán; (vị trí việc làm Kế toán);

- 01 chỉ tiêu, trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; (vị trí việc làm Kế hoạch - Tổng hợp);

- 01 chỉ tiêu, trình độ Đại học trở lên, các chuyên ngành Hành chính văn thư; Quản lý nhà nước; (vị trí việc làm Hành chính - Văn thư - Thủ quỹ);

* Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng thực hiện bằng hình thức thi tuyển.

* Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 14/10/2020.

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Tại phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn (Phố Hữu Nghị, Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).

* Thời gian dự kiến thi tuyển

- Vòng 1: Dự kiến thi ngày 03/11/2020;

- Vòng 2: Thực hiện thi vòng 2 sau khi kết thúc các nội dung tại vòng 1 theo quy định.

* Địa điểm thi tuyển: Trung tâm Chính trị huyện Lạc Sơn (Phố Hữu Nghị, Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình)./.

 

Xem toàn bộ nội dung Thông báo tuyển dụng: Tại đây.

 

 

Bùi Mai             

Thông tin quy hoạch

Văn bản mới

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

TLkyhophdnd

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

14026877
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1803
5975
26595
4605514
10529
121499
14026877

Your IP: 3.215.79.204
2022-07-03 09:14

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction