Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Sáng 08/9, tại phòng họp UBND huyện, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo 09 tỉnh Hòa Bình do Đại tá Trương Quang Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, khảo sát triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và các chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tham gia đoàn có Lãnh đạo, chuyên viên các Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh. Làm việc với đoàn, về phía huyện Lạc Sơn có đồng chí Bùi Văn Lịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban Chỉ đạo 09 huyện.

KTraCT48-8-9-20

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và các chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy. Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lạc Sơn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, văn bản chỉ đạo cụ thể. Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được nâng lên, tạo được phong trào quần chúng tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở. Lực lượng Công an đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích; chủ động nắm chắc tình hình; triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội…

Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đạt nhiều kết quả khả quan, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tội phạm về kinh tế, môi trường diễn ra không quá phức tạp, công tác phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện, xử lý vi phạm được triển khai thực hiện hiệu quả; tình hình tội phạm có xu hướng giảm theo các năm: Năm 2012 giảm 6 vụ (14,6%), năm 2015 giảm 7 vụ (9,2%), năm 2017 giảm 17 vụ (24,3%)… Công tác điều tra, truy tố xét xử, thi hành án được thực hiện đúng quy định của pháp luật không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Chất lượng điều tra có nhiều chuyển biến tích cực; Tỷ lệ điều tra, khám phá án ở mức cao, đạt 86,5%; tỷ lệ điều tra, khám phá án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Trương Quang Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Lạc Sơn trong thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW và công tác phòng chống tội phạm thời gian qua. Những kết quả trên đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lạc Sơn cũng như của tỉnh.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành, đoàn thể huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống tội phạm, trọng tâm là Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy. Công an huyện phát huychức năng lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu, tăng cường quản lý, nắm chắc địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm từ cơ sở, cộng đồng dân cư và trong xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan, các địa phương trong thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm./.

 

 

Bùi Mai                        

 

Văn bản mới

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

TLkyhophdnd

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13881410
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2998
2268
14360
4486606
47534
40466
13881410

Your IP: 34.231.247.88
2022-05-28 19:08

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction