Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Thời gian qua, công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn huyện Lạc Sơn luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đặc biệt là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Sơn đối với công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), nắm bắt đầy đủ mục tiêu, yêu cầu nội dung nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng cháy chữa cháy theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy.

 

IMG 1590479699957 1590742587749

 

IMG 1590479699859 1590742587646

Một số hình ảnh về công tác tập huấn phòng cháy, chữa cháy rừng

 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH); ban hành các tiêu chí an toàn về PCCC và CNCH phù hợp quy định của pháp luật và thực tế của địa phương; tổ chức rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới công tác PCCC và CNCH và tăng cường thanh tra, kiểm tra việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC vào thực tế tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục; phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Trong 5 năm, các cấp, ngành trên địa bàn huyện đã phối hợp tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền về PCCC với 20.000 lượt người tham gia; hướng dẫn người dân biện pháp PCCC, thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ; chỉ rõ các hành vi vi phạm về PCCC; hậu quả, thiệt hại do cháy nổ gây ra; biểu dương các gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC... Qua đó đã giúp người dân có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH; thấy được tác hại của hỏa hoạn; nghĩa vụ, trách nhiệm của cá nhân trong công tác PCCC; biết cách phòng ngừa và xử lý khi có cháy, tai nạn sự cố xảy ra.Hàng năm, Hạt Kiểm lâm huyện đều tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức các Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và PCCC rừng; chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu uỷ ban nhân dân cấp xã có rừng tổ chức các Hội nghị quán triệt các đơn vị, cơ quan chức năng có liên quan và các chủ rừng thực hiện quy định của pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả PCCC rừng; nhắc nhở người dân có ý thức bảo vệ rừng và PCCC rừng.Các phòng, ban, UBND các xã đã chỉ đạo cơ quan, tổ chức trên địa bàn quản lý tăng cường vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về PCCC, tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH; phát trên 182 khuyến cáo, cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức về an toàn PCCC tới các hộ gia đình, người lao động; treo 100 pa nô, áp phích, băng rôn tuyên truyền cổ động về PCCC và CNCH tại các trục đường chính trung tâm của thị trấn huyện; tổ chức 04 cuộc mít tinh, diễu hành tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày Toàn dân PCCC”, “Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” hàng năm... tăng cường, vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH được tăng cường, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH. Đã kiện toàn, thành lập các Ban chỉ đạo về PCCC và CNCH tại cấp huyện, tổ chức thống nhất nhiệm vụ Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn của huyện. Từng bước củng cố và duy trì hoạt động của 28 đội dân phòng tại các tổ bảo vệ dân phố, khu phố, thôn, xóm (đạt tỷ lệ thành lập 28/ 29= 96,5%); 53 đội PCCC cơ sở tại các cơ quan, doanh nghiệp (đạt tỷ lệ thành lập 53/301= 17,6%). Riêng đối với lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng gồm: 01 tổ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Hạt Kiểm lâm của huyện; 24 tổ bảo vệ rừng cấp xã. Đa số cáclực lượng PCCC tại chỗ được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, tích cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong công tác PCCC và CNCH tại địa bàn dân cư, cơ sở.Từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2020, lực lượng Công an huyện đã tổ chức kiểm tra 377lượt cơ sở, lập 377 biên bản, kiến nghị thủ trưởng các đơn vị,cơ sở khắc phục kịp thời 365 thiếu sót không đảm bảo an toàn về PCCC.

Với phương châm lấy phòng ngừa chủ động là chính, công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ quan, đơn vị cơ sở trên địa bàn huyện cơ bản đã được quan tâm, chú trọng thực hiện. Tại nhiều cơ sở, người đứng đầu cơ sở đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện công tác PCCC, thường xuyên nhắc nhở người lao động chấp hành tốt các quy định, nội quy PCCC; đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC; quan tâm chỉ đạo đội PCCC cơ sở tăng cường tuần tra, canh gác, nhất là vào ban đêm và ngoài giờ làm việc, kịp thời khắc phục các sơ hở, thiếu sót về PCCC, phòng ngừa cháy nổ tại đơn vị; công tác tự kiểm tra điều kiện an toàn PCCC được duy trì và thực hiện thường xuyên...Hằng năm, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn, qua công tác kiểm tra đã phát hiện sai phạm đã lập biên bản xử phạt hành chính và ra Quyết định xử phạt 25 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC với tổng số tiền phạt 6,5 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước; đảm bảo thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự quy định, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC được thực hiện.

Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Công an huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành cùng các xã cơ sở có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc,…), nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất, mua sắm phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn chính quyền khu dân cư, chủ rừng thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH; quan tâm xây dựng các lực lượng PCCC tại chỗ; vận động hân dân phá dỡ, giải tỏa tạo khoảng cách an toàn, làm đường cho xe chữa cháy tiếp cận khu dân cư dễ cháy, không đốt nương làm rẫy tại khu vực ven rừng mùa hanh khô.

Hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn huyện luôn đảm bảo sẵn sàng về lực lượng và phương tiện tại chỗ để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả về người và tài sản; Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng PCCC tại chỗ của các cơ sở, khu dân cư, bảo đảm sẵn sàng về lực lượng phương tiện, tổ chức thường trực 24/24h để tiếp nhận, xử lý thông tin cháy, nổ, các vụ tai nạn, sự cố và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; phối hợp xây dựng 31 phương án chữa cháy và tổ chức thực tập 03 phương án chữa cháy đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao (theo quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 66/2014/TT-BCA); Uỷ ban nhân dân huyện đã phối hợp xây dựng và tổ chức diễn tập 01 phương án chống bạo loạn, biểu tình, gây rối, phương án phòng thủ, chống khủng bố và chiến đấu trị án (cấp huyện năm 2019), trong đó có huy động nhiều lực lượng tham gia xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ phức tạp.

Tại các đơn vị cơ sở, đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác PCCC tại chỗ (Bình chữa cháy xách tay, bể nước, hệ thống cấp nước chữa cháy và các phương tiện thông dụng khác). Riêng đối với những công trình có nguy hiểm về cháy, nổ mới được xây dựng, hầu hết được tiến hành thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; được đầu tư, trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy (Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà….). Bước đầu quan tâm đến việc đầu tư kinh phí để tổ chức các hoạt động PCCC: Nâng cấp, xây dựng mới các chợ; cải tạo hệ thống cấp nước chữa cháy; đầu tư mua sắm trang bị một số phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác chữa cháy rừng; tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia, tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ; hàng năm đã chủ động phân bổ kinh phí cho hoạt động An ninh - Quốc phòng, rà soát chương trình, kế hoạch đầu tư cho công tác đảm bảo an ninh trật tự từng năm và giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có đầu tư cho hoạt động PCCC./.

 

Bùi Thị Lan (Văn phòng Huyện ủy)

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10964185
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
13
6558
26009
1507383
98123
149458
10964185

Your IP: 34.238.248.103
2020-08-13 00:01

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction