Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 13/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn 2015 – 2020 và phát động phong trào thi đua “Huyện Lạc Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hiền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Chi hội trưởng Chi hội Phụ Nữ, Bí thư Đoàn thanh niên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

DcDiep-13-3

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua được huyện phát động, nổi bật là các phong trào thi đua: “Huyện Lạc Sơn chung sức xât dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”… Nhìn chung, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện được tổ chức sâu rộng, bám sát thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo theo quy định của pháp luật; đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Từ đó đã động viên, nhân rộng và phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân các dân tộc trong huyện; góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra. Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội của huyện Lạc Sơn tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh giữ vững, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân hằng năm đạt 12,04%, tổng thu NSNN trên địa bàn bình quân tăng 33,7%/năm, sản lượng lương thực cây có hạt đạt 67 nghìn tấn, số lao động qua đào tạo có việc làm bình quân 2.860 người/năm, tỷ lệ giảm hộ nghèo 5,4%, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 72,4%, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia cuối kỳ đạt 46%, tỷ lệ cơ quan, trường học, xóm, phố văn hóa đạt trên 80%, xã đạt chuẩn NTM 10 xã, tổng mức đầu tư toàn xã hội 950 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,3 triệu đồng/người/năm…

IMG 5685

Các đại biểu tham dự hội nghị

Giai đoạn 2015 – 2020, huyện Lạc Sơn vinh dự được nhận Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 tập thể, tằng Bằng khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 80 tập thể, 69 cá nhân; 37 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc, 177 tập thể Lao động xuất sắc, 315 tập thể Lao động tiên tiến cấp tỉnh. UBND huyện tặng giấy khen cho 1.110 tập thể, 2.677 cá nhân; khen thưởng đột xuất 16 tập thể, 29 cá nhân; công nhận 1.256 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 5.807 danh hiệu Lao động tiên tiến.

Phương hướng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2020 được UBND huyện đề ra là “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025, quyết tâm xây dựng huyện Lạc Sơn ngày càng phát triển”.

Tại hội nghị, UBND huyện phát động phong trào thi đua “Huyện Lạc Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2020” với các chỉ tiêu quan trọng như: Phấn đấu năm 2020 có thêm 01 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; số tiêu chí bình quân chung tăng thêm 01 tiêu chí/xã, nâng mức tiêu chí bình quân lên 15 tiêu chí/xã; phấn đấu 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; toàn huyện có ít nhất từ 02 – 03 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị có hiệu quả trở lên; phấn đấu xã đạt NTM có ít nhất 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 02 vườn mẫu được công nhận; phấn đấu năm 2020 có 03 sản phẩm OCOP; các xã đạt chuẩn NTM giữ vững và nâng cao…

khenthidua5nam2020

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 16 tập thể, 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020./.

 

 

Bùi Mai                    

 

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13459948
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2604
3396
19804
4044886
97573
130405
13459948

Your IP: 3.214.224.207
2021-10-22 18:24

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction