Nội chính - An ninh - Quốc phòng

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Vừa qua, HĐND thị trấn Vụ Bản đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2020 (Sau sáp nhập), để tiến hành bầu cử các chức danh theo quy định.

KyI-TTVB1-1

Kỳ họp thứ nhất HĐND thị trấn Vụ Bản đã thực hiện bầu các chức danh của HĐND, UBND đảm bảo quy định

 

Tại kỳ họp, HĐND thị trấn Vụ Bản mới đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND theo quy định tại điều 83 của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu HĐND thị trấn Vụ Bản đã bỏ phiếu nhất trí cao bầu ông Bùi Văn Giang – Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Vụ Bản, giữ chức Chủ tịch HĐND, bầu bà Phạm Thị Vân giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND, bầu ông Bùi Văn Đan – Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ tịch UBND thị trấn, bầu ông Phạm Văn Chiến và bà Bùi Thị Thi giữ chức Phó Chủ tịch  UBND thị trấn Vụ Bản.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh các Ban HĐND, Ủy viên UBND đảm bảo quy định./.

Bùi Mai                  

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai