Nội chính - An ninh - Quốc phòng

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Chiều ngày 15/01, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Văn Hiền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Văn Kía – Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Đại diện các đơn vị của trung ương, của tỉnh, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức làm công tác thi đua khen thưởng các xã, thị trấn; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

KhenTT-15-01-20

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các tập thể đạt giải Nhất Khối Thi đua

 

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua như: “Huyện Lạc Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”; “Phong trào Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm cá ngày lễ lớn của dân tộc”; các phong trào thi đua lập thành tích trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác xóa đói, giảm nghèo…. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua trên các lĩnh vực đã được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở phát động sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.

DcChanh-15-01-20

 

Đồng chí Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2029

Năm 2019, 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,06%; cơ cấu các ngành chuyển dịch hợp lý theo hướng phát triển, nông nghiệp chiếm 38,2%, công nghiệp – xây dựng chiếm 28,8%, thương mại – dịch vụ chiếm 33,0%; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 104,6%KH, tổng sản lượng lương thực đạt 68.624,28 tấn; toàn huyện có 09 xã đạt 19/19 tiêu chí; 03 xã đạt từ 10 – 15 tiêu chí; 16 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. Thu nhập bình quân toàn huyện đạt 40,8 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,19%. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Toancanh-15-01-20

Toàn cảnh hội nghị

Với những thành tích đã đạt được, năm 2019, huyện Lạc Sơn được tỉnh xếp Thứ 3 khối thi đua các huyện, thành phố; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 05 tập thể; Bằng khen Nhì cho 06 tập thể; Bằng khen Ba cho 07 tập thể. UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 04 hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 hộ gia đình sản xuất kinh doanh dỏi và hiến đất xây dựng nông thôn mới.

Trong công tác khen thưởng thường xuyên: Tổng kết thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng “Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến” cho 19 tập thể; “Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 242 cá nhân; “Danh hiệu Lao động tiên tiến” cho 1.606 cá nhân; Khen thưởng 04 Giải nhất, 06 giải Nhì, 09 giải Ba cho các đơn vị dẫn đầu Khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 22 đơn vị; công nhận “Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 96 cá nhân; “Danh hiệu Lao động tiên tiến” cho 103 cá nhân; khen thưởng 09 đơn vị đạt giải Nhất, 15 đơn vị đạt giải Nhì, 18 đơn vị đạt giải Ba các khối thi đua của huyện; tặng giấy khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân các tổ chức Hội. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tặng thưởng “Danh hiệu Lao động tiên tiến” cho 340 cá nhân; tặng giấy khen cho 215 tập thể, 348 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2019. Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 147 tập thể, 598 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua theo chuyên đề; khen thưởng đột xuất 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh, trật tự.

DcDiep-15-01-20

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân người lao động trong toàn huyện với chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Để thực hiện tốt chủ đề năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chủ đề phong trào thi đua, phương hướng nhiệm vụ và tình hình cụ thể của địa phương, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng địa phương mạnh về kinh tế, vững về chính trị, ổn định quốc phòng, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo.

KhenKHoiTD-15-01-20

DcTung-15-01-20

Các đồng chí Bùi Văn Chanh, Bùi Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Nhân dịp này, UBND huyện đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt chủ đề phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với các cơ quan, đơn vị của huyện và các xã, thị trấn./.

 

 

Bùi Mai                      

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai