Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 30/9, tại Hội trường UBND huyện, Đoàn kiểm tra sở KH-CN tỉnh Hòa Bình tiến hành kiểm tra việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với BCĐ ISO huyện Lạc Sơn.

KtraISO2019

 

Các đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nghe quán triệt các nội dung, yêu cầu của đoàn kiểm tra

 

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra quá trình xây dựng kế hoạch chuyển đổi, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) ISO 9001:2015 và tình hình giải quyết các thủ thục hành chính theo quy trình ISO. Theo đó, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo chuyển đổi hệ thống của UBND tỉnh, ngay từ đầu năm UBND huyện Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng phiên bản theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Trong đó, có 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thuộc phạm vi áp dụng. Hiện nay, UBND huyện đã ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng vào các hoạt động quản lý và giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện. Hệ thống tài liệu bao gồm: 01 Chính sách chất lượng; 01 bản Mục tiêu chất lượng; 01 bản Mô tả hệ thống quản lý chất lượng; 06 Quy trình cơ bản theo Tiêu chuẩn; 227 Quy trình thủ tục hành chính. Các tài liệu đã được phân phối đến các cơ quan chuyên môn liên quan để thực hiện. Dự kiến, cuối tháng 10/2019 sẽ hoàn thành việc tự công bố HTQLCL phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Quá trình chuyển đổi áp dụng ISO 9001:2015, UBND huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch, bố trí kinh phí; tổ chức 01 lớp tập huấn nhận thức tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 về phương pháp xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng; đã xây dựng kế hoạch, chương tình đánh giá nội bộ; 100% TTHC cấp huyện đã được quy trình hóa, các TTHC theo Quy trình hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 được niêm yết tại trụ sở cơ quan cũng như được đăng tải trên Trang TTĐT huyện.

Kết quả kiểm tra, tính theo thang điểm đưa ra, trong quá trình xây dựng, áp dụng, quy trì, cải tiến HTCL, huyện Lạc Sơn đã đạt 100/100 điểm.

Tutailieu

Hệ thống tài liệu, hồ sơ tại Ban Chỉ đạo ISO huyện

niemyetmc

NiemyetTTTDT

Niêm yết tại Bộ phận TN&TKQ và trên Trang TTĐT huyện

Kết thúc, Đoàn kiểm tra kiến nghị trong thời gian tới UBND huyện Lạc Sơn thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Đẩy nhanh quá trình thực hiện, đề nghị đánh giá nội bộ và công bố HTQLCL phù hợp HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trước 15/10/2019; Sau khi công bố thực hiện niêm yết tài liệu tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử;  Thường xuyên cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát thông tin dạng văn bản; Thường xuyên thực hiện việc rà soát, quản lý rủi ro và cơ hội, thực hiện hành động kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, cải tiến trong khi áp dụng HTQLCL; hàng năm, lập kế hoạch đánh giá nội bộ và tiến hành các cuộc họp xem xét của lãnh đạo để đảm bảo HTQLCL phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Định kỳ thực hiện việc rà soát, lập kế hoạch đánh giá nội bộ và tiến hành các cuộc họp xem xét của lãnh đạo để đảm bảo HTQLCL phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để triển khai việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 đối với các xã, phường, thị trấn còn lại, đảm bảo hoàn thành chuyển đổi trước 9/2020.

Cùng ngày, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, 9001:2015 đối với toàn bộ các xã của huyện Lạc Sơn./.

 

 

Bùi Mai             

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10963311
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
5697
5978
25135
1507383
97249
149458
10963311

Your IP: 3.228.11.9
2020-08-12 21:58

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction