Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 13/6/2019, BTC Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, đại diện các cơ quan, phòng ban của huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập KVPT Chủ trì hội nghị.

DcHanh-13-6-19

Đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện đã thông qua quyết định thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu Ban tham mưu giúp việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức, Tiểu Ban tham mưu, giúp việc; kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố huyện năm 2019.

Theo kế hoạch, Diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019 được chia theo 03 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn, huy động cả hệ thống chính trị, nhân dân, nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Dự kiến thời gian tổ chức luyện tập, diễn tập 06 ngày; diễn tập chính thức 1,5 ngày, 1 đêm, dự kiến cuối tháng 7/2019.

Để đảm bảo triển khai tốt kế hoạch tổ chức phòng thủ, đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT huyện cầu Ban Tổ chức Diễn tập KVPT, các Tiểu Ban tham mưu giúp việc khẩn trương tổ chức hội nghị Tiểu Ban; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công làm tốt công tác chuẩn bị để vận dụng vào nội dung diễn tập, bảo đảm thiết thực, sát thực tế, chủ động, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trong phối hợp hiệp đồng với các cơ quan đơn vị của tỉnh và huyện. Phương pháp tổ chức diễn tập đảm bảo hiệu quả, thiết thực, không phô trương, hình thức, quá trình diễn tập phải chuẩn bị đầy đủ, chi tiết với phương châm “Hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm”.

DcDiep-13-6-19

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập KVPT huyện yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức; thành viên các Tiểu ban tham mưu giúp việc, các phòng, ban, cơ quan tham gia diễn tập tập trung nghiên cứu; bám sát vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên; nắm chắc nhiệm vụ được phân công, liên hệ chặt chẽ với cơ quan thường trực là Ban Chỉ huy quân sự huyện để phối hợp và xây dựng kế hoạch tác chiến phòng thủ của cơ quan, đơn vị. Khi diễn tập các cơ quan đơn vị, cá nhân phải tham gia diễn tập đúng nội dung, đủ thành phần. Ngay sau hội nghị triển khai nhiệm vụ, các Tiểu Ban bắt tay ngay vào thực hiện các công việc để đảm bảo Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố huyện Lạc Sơn năm 2019 thành công tốt đẹp.

Trienkhai DTKVPT-2019

Các đại biểu dự hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2019

Đợt diễn tập lần này nhằm tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị định của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; Đánh giá kết quả huấn luyện SSCĐ của LLVT huyện; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, chủ động phòng chống làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch, xây dựng KVPT ngày càng vững mạnh./.

 

 

 

Bùi Mai             

 

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12766132
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3997
6520
26793
3337634
89113
174429
12766132

Your IP: 35.170.64.36
2021-06-16 14:29

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction