CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HUYỆN

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

I. Chức năng:

Là tổ chức tham mưu cho Huyện ủy, HĐND và UBND huyện về công tác Người cao tuổi; là cấp dưới trực tiếp của Ban đại diện của Hội người cao tuổi Thành phố Hà Nội, cấp trên trực tiếp của Hội người cao tuổi xã, thị trấn trong huyện.

Ban đại diện là thành viên của UBND MTTQ huyện, chịu sự lãnh đạo của Huyện ủy và sự quản lý nhà nước của UBND huyện, Ban đại diện tổ chức hoạt động theo đúng pháp luật của nhà nước, các quy định của huyện Lạc Sơn và điều lệ của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

II. Nhiệm vụ:

Tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp luật và chính sách có liên quan đến Người cao tuổi và Hội người cao tuổi.

 Đề xuất, kiến nghị với Huyện ủy, UBND huyện, các ngành, các tổ chức có liên quan về những vấn đề chính sách đối với Người cao tuổi và hội người cao tuổi.

Bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội người cao tuổi và Hội viên.

III. Thông tin liên hệ:

1.      Email:

2.      Điện thoại CQ: 

3.      Danh sách chủ tịch, phó chủ tịch hội:

 

 

 

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai